Silně exsudující rány – kdy vznikají a jak je ošetřit

Exsudát je běžnou součástí procesu hojení. Pokud ho však rána produkuje nadměrné množství, léčba se tím komplikuje. Silně exsudující rány se pojí s rizikem macerace, prosáknutí, ztráty bílkovin nebo infekce. Zvládnutí exsudátu je proto klíčovým úkolem na cestě k úspěšnému zahojení rány a zkvalitnění života pacientů. V článku se dozvíte, proč je nadměrný exsudát problematický a jak silně exsudující rány správně ošetřit.

Co je to exsudát a jaká je jeho role?

Optimálně vlhké prostředí je základním předpokladem pro správné hojení rány. V těle ho zajišťuje exsudát, jehož produkce je přirozenou součástí procesu hojení. Tato tekutina připomínající krevní plazmu vytéká po poranění z cév. Skrze kapiláry poté proniká až do tělních tkání. Za normálních okolností se tvorba exsudátu v čase snižuje s tím, jak se rána postupně hojí. U povrchových ran se po zaschnutí exsudát mění na strup.

Exsudát není vždy komplikací, jak se někteří mylně domnívají. Přirozená míra tekutiny hraje při hojení pozitivní roli. Exsudát udržuje vlhké prostředí ve spodině rány, dodává tkáním základní živiny a podporuje migraci buněk, které se na hojení podílejí. Nedostatečná tvorba exsudátu, kterou mohou zapříčinit třeba ischemické vředy nebo dehydratace, způsobuje vysychání spodiny rány a pomalejší léčbu.

Problém nastává i tehdy, tvoří-li se exsudátu příliš mnoho a jeho množství v čase neklesá. Nadměrná produkce exsudátu komplikuje léčbu ran a prodlužuje fázi hojení. Dochází k ní z různých důvodů od velikosti a umístění rány přes různá onemocnění až po přítomnost zánětu nebo infekce. Nadměrná exsudace je typická pro chronické rány, popáleniny nebo bércové vředy. Exsudát se může lišit barvou, konzistencí nebo zápachem. Různé vlastnosti exsudátu tak mnoho napovídají o stavu rány. Mohou identifikovat infekci, zánět nebo jiné komplikace. Pro správnou léčbu je proto důležité identifikovat příčiny nadměrné produkce tekutiny.

Proč je nadměrný exsudát problematický?

Zatímco za běžných podmínek přispívá exsudát k tvorbě příznivého prostředí pro hojení rány, jeho nadměrná tvorba představuje problém pro pacienty i lékaře. Příliš vlhké prostředí ve spodině rány s sebou přináší riziko macerace, lokální infekce, ztráty bílkovin a nerovnováhy tekutin v těle. Okolní kůže silně exsudujících ran je náchylnější k poškození. Vysoká hladina exsudátu může mít za následek také silný zápach, bolest nebo rozšiřování rány. Navíc může exsudát obsahovat velké množství škodlivých látek.

Ať už jsou příčiny jakékoliv, dopad na diskomfort pacienta je značný. Únik exsudátu, problematické hojení a zápach mohou vést k sociální izolaci a stresu. Silně exsudující rány tedy velmi narušují psychickou pohodu pacientů. Správné ošetření tak může být cestou ke zlepšení jejich kvality života.

Jak ošetřit silně exsudující rány?

Pro efektivní léčbu je nezbytné docílit stavu optimální vlhkosti ve spodině rány, tak aby nedocházelo k vysoušení ani maceraci okolních tkání. V případě silně exsudujících ran, jako jsou popáleniny nebo bércové vředy, je třeba exsudát z rány odvádět. K tomu napomáhají krytí s vysoce absorpčními vlastnostmi, která se navíc snadno přizpůsobí tělu pacienta, zůstanou na místě po několik dní a minimalizují únik tekutiny.

Pro středně až silně exsudující rány bylo navrženo netkané gelující krytí Exufiber Ag+. Díky své vysoké absorpční a retenční kapacitě zajišťuje toto krytí efektivní odvod exsudátu z rány, čímž snižuje riziko macerace a prosáknutí. Při styku s exsudátem se Exufiber Ag+ přemění na gel, který následně v ráně udržuje optimálně vlhké prostředí napomáhající správnému hojení. Sterilní krytí zajišťuje taktéž rychlý antimikrobiální účinek, který chrání ránu před infekcí po dobu až 7 dní.

Při ošetřování silně exsudujících ran se můžete spolehnout i na naše krytí Mextra Superabsorbent, které minimalizuje riziko macernace a prosaku exsudátu a zároveň je pro pacienty velmi komfortní. Zachovává si svou strukturu, po absorpci exsudátu nenabobtnává a jeho svrchní vrstva zůstává stále suchá. Na místě může být ponecháno i několik dní, snižuje tak počet nutných převazů, což šetří náklady léčby.

Pomoc s efektivním odvodem nadměrného exsudátu do sekundárního krytí přináší antimikrobiální vrstva Mepilex Transfer Ag. Hodí se pro léčbu exsudujících popálenin a chronických či akutních ran se zvýšeným rizikem infekce. Jemně přilne k okolní kůži, aniž by se přilepila, díky čemuž minimalizuje bolest při převazech.

Jen krytí nestačí

Pro úspěšnou léčbu silně exsudujících ran je kromě volby vhodného krytí potřeba správně zhodnotit ránu a příčiny exsudátu, dále pacientovi zajistit psychosociální podporu a dbát na zdravou výživu.

Pro správné hojení rány je také nezbytné odstraňovat nekrotickou tkáň, což zmírňuje zápach a snižuje riziko infekce. Léčbě může přispět také podtlaková terapie, o jejíž výhodách si můžete přečíst v našem článku.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím