Exufiber Ag+

Exufiber Ag+ je sterilní netkané gelující krytí s rychlým antimikrobiálním účinkem. Likviduje až 99 % plísní do 24 hodin. Zdravotnický Prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Co Exufiber Ag+ dokáže?

 • Rychlý antimikrobiální účinek přetrvávající po dobu až 7 dnů (in vitro).
 • Likviduje široké spektrum patogenů včetně VRE a MRSA (in vitro).
 • Prokazatelně likviduje 99 % plísní do 24 hodin.
 • Prvotřídní kapacita retence tekutin.
 • Vysoce absorpční i při kompresi.
Zobrazit další informace

Jak Exufiber Ag+ funguje?

Exufiber Ag+ s technologií Hydrolock je sterilní netkané gelující krytí z hydrovlákna s rychlým antimikrobiálním účinkem. Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti širokému spektru gramnegativních a grampozitivních bakterií. Exufiber Ag+ prokazatelně likviduje 99 % plísní do 24 hodin (in vitro) a může redukovat zápach.

Když Exufiber Ag+ přijde do styku s exsudátem z rány, přemění se na gel. Gel přispívá k vytváření vlhkého prostředí v ráně pro lepší hojení, nerozpadá se a při převazech se dá snadno odstranit v jednom kuse. Vysoká absorpční a retenční kapacita snižuje riziko prosáknutí a macerace. Exufiber Ag+ můžete používat při ošetřování středně až silně exsudujících ran. Je ho možné používat také v kombinaci s krytím Mepilex Border s technologií Safetac.

Gelující absorpční krytí z hydrovlákna s rychlým antimikrobiálním účinkem pro silně exsudující rány.

Banner

Kdy používat Exufiber Ag+?

Exufiber Ag+ je určen k použití u středně až silně exsudujících ran. Je vhodný na vředy bércové (i diabetické bércové) a vředy dolních končetit. Exufiber Ag+ lze používat v rámci kompresivní terapie.

Jak používat Exufiber Ag+?

 • Ránu a okolí očistěte podle běžně doporučovaných postupů. Jemně osušte okolí rány. Krytí vyjměte z obalu.
 • Suchý Exufiber Ag+ přiložte na ránu. Volte takovou velikost, aby krytí pokrylo celou ránu. U menších ran by krytí mělo přesahovat cca 1-2 cm přes okraj, u větších ran o 5 cm. Krytí se zmenší, jakmile začne absorbovat exsudát a začne gelovatět.
 • Do hluboké rány umístěte krytí tak, aby mělo prostor pro nabobtnání po absorbování tekutiny.
 • Překryjte vhodným sekundárním krytím. Exufiber Ag+ je možné použít i pod kompresí.

Srozumitelné pokyny k aplikaci Exufiber Ag+ najdete také ve videu.

Dostupné velikosti produktu

 • 2 x 45 cm
 • 5 x 5 cm
 • 10 x 10 cm
 • 15 x 15 cm
 • 20 x 30 cm

Další produkty

Exufiber Ag+

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím