Komplikované stavy ran zhoršující hojení

Jak poznáme, že tekutiny vytékající z rány jsou dobré znamení značící hojení a kdy už bychom si měli dát pozor, zda nemáme v ráně infekci či jinou komplikaci, která zhorší průběh hojení?

Mokvající rány

Ne všechny tekutiny unikající z rány jsou příznakem něčeho špatného. Ba naopak, mnohdy jde pouze o procesy, které se pojí s čištěním rány a jsou pro správné hojení nezbytné. Pokud však dochází k úniku tekutin z rány, označujeme tento proces jako mokvání.

Vidíte-li čirou (serózní) tekutinu, jedná se pravděpodobně o úvodní čisticí fázi rány. V případě, že je tekutiny velké množství, může se jednat o varovný signál, že se v ráně nachází něco, co ji dráždí.

Vytéká z rány krev červené či světlejší barvy? Krvácení je u vzniku rány normální. Důležité je krvácení zastavit. Pokud rána krvácí i později, může se jednat o důsledek nešetrného sejmutí náplasti, obvazu či stržení strupu.

Hnisavé rány

Jedním z druhů mokvajících ran jsou právě hnisavé rány. V okamžiku, kdy se v ráně objeví hnis, jde o varovné znamení, že je přítomna infekce.

Pokud je hnis vodnatý (slabší) je to znak počínající či slabší infekce. Změní-li se však na neprůhlednou a hustou tekutinu (může mít různou barvu - žlutou, hnědou, zelenou) jedná se o pokročilou infekci, které je nutné se zbavit, co nejdříve. Může se jednat o infekci vyvolanou různými bakteriemi a také mohla proniknout do různé hloubky kůže či tkáně. Ve chvíli, kdy je v ráně infekce, nesnažte se o léčbu sami, raději navštivte lékaře.

Nekrotické rány

Velmi nepříjemnou komplikací rány je nekróza tkáně. K té dochází ve chvíli, kdy tkáň nemá dostatečné prokrvení a v důsledku toho začnou odumírat buňky. V ráně pak vzniká prostřední ideální pro rozvoj infekce, navíc brání správnému hojení. Důležité proto je odstranit nekrotickou tkáň z rány. Tento zákrok musí provést lékař, který k tomu použije vhodné pomůcky (skalpel, nůžky, pinzeta) a především se pokusí ránu nezhoršit. Nikdy se nesnažte nekrotickou tkáň z rány odstranit sami.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím