Rány v onkologii - léčba a informace

Rány v onkologii jsou označovány jako maligní rány a řadíme je mezi chronické. Tyto nehojící se rány a rozsáhlé kožní defekty se objevují u některých onkologických pacientů, především u těch se zhoubným nádorem (např. prsu, plic, vaječníků, hlavy, krku, ...).

Jaké jsou projevy onkologických ran?

Nejprve se na kůži objeví tvrdé místo tzv. zatvrdnutí, které následně zčervená a začne se na něm rozvíjet nekróza. Dalším příznakem je svědění kolem rány, ale také bolest, hnisání a krvácení rány doprovázené zápachem.

Jaké jsou příčiny onkologických ran?

Příčin, které mohou za vznik maligních ran u onkologických pacientů je hned několik.

  • Kožní nádor
  • Nádor, který prorůstá do měkkých tkání
  • Kožní metastázy nádoru
  • Léčba, přesněji ozařování (radioterapie), chemoterapie či imunoterapie

Tím, jak nádor roste, dochází k narušení kožních a lymfatických cév a okolních tkání. Neproudí do nich dostatek živin a kyslíku a tím dochází k odumírání tkáně.

Jak onkologické rány léčit?

Léčba maligních ran se zaměřuje především na léčbu symptomů, esteticky přijatelné krytí rány a prevenci, aby nedocházelo k dalšímu zhoršení rány. Ve většině případů tohoto druhu ran však bohužel není možné spoléhat na to, že se ráda zcela zahojí.

Při léčbě se klade důraz také na prevenci krvácení a nadměrné sekrece, a to za použití vhodného krytí. To by mělo být ze savého materiálu, být nepřilnavé a v případě krvácející rány by mělo držet vlhké prostředí.

Poškození kůže v důsledku radioterapie (ozařování)

Při léčbě nádorových onemocnění je častou léčbou právě ozařování. To má řadu výhod, ale také plno nežádoucích účinků. Poškození kůže je jedním z nich.

Nejčastějším projevem je radiodermatitida, kterou dělíme na několik stupňů dle závažnosti. Při lehčím stupni je kůže zarudlá a svědí. Při vyšším stupni pak dochází ke ztrátě ochlupení v místě ozařování, ale také k tvorbě puchýřů a vředů, které mokvají a špatně se hojí.

Jak o kůži s radiodermatitidou pečovat? Noste volný oděv, vyhýbejte se mechanickému poškození kůže, slunci, parfémům a kosmetice, která kůži vysušuje. Naopak pokožku promazávejte vhodnými krémy a mastmi, aby byla dostatečně hydratovaná.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím