Metody léčby ran                    

Vhodně zvolená metoda léčby rány je důležitá. Urychlí totiž proces hojení a dá se díky ní zabránit nepříjemnostem jako je sekundární infekce, mokvání či jizva.

Základem léčby je u ran samozřejmě správné krytí. Podle typu rány se používají náplasti, gázy a netkaný textil, fixační náplasti a obinadla, ve vážnějších případech také super absorpční krytí.

Pro podporu rychlého hojení ran se také používají moderní metody jako podtlaková a kyslíková terapie.

Vysoce účinným a moderním způsobem léčby ran je takzvaná vlhká terapie, při které se využívá krytí, které v ráně udržuje ideální vlhké prostředí. Tím dochází k podpoře granulace a epitelizace rány. Vlhká terapie má však i další výhody - udržuje stálou teplotu, chrání před sekundární infekcí, při převazech není rána traumatizovaná a také se lépe odvádí exsudát.

K vlhké terapii se používá celá řada produktů, jejichž výběr vždy závisí na aktuálním stavu rány. Jsou to např. pěnové náplasti se silikonem, hydrovlákna a algináty, antimikrobiální krytí, kontaktní vrstvy i gely a oplachové roztoky.

V případě, kdy pacienta trápí specifický druh ran - proleženiny, je možné využít k jejich léčbě kromě vhodného krytí také antidekubitní polohovací pomůcky. Není bez zajímavosti, že některé typy pěnových náplastí se silikonem se kromě hojení proleženin významně osvědčují i v prevenci jejich vzniku.

Ve všech případech a u většiny druhů rán je důležitá také péče o pokožku, která by neměla být vysušená, ale hydratovaná.

Typy ošetření

Produkty na typy ošetření

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím