Superabsorpční krytí

Superabsorpční krytí nabízí vynikající schopnost vstřebat exsudát z rány, a to díky vrstvě, která tekutinu nasaje opravdu velmi rychle. Exsudát je pak zpravidla uvnitř přeměněn na gel, aby z krytí neunikal.

Kromě klasických výhod krytí, jako je ochrana rány před infekcí, odřením a dalšími vnějšími vlivy či urychlení hojení, má super absorpční krytí ještě jednu výhodu. Díky vysoké absorpční schopnosti není potřeba tak častá výměna, což snižuje náklady na léčbu.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím