Tržné, řezné rány a odřeniny - léčba a informace

Mezi akutní rány patří mechanické a traumatické rány, které většinou mají svou příčinu uvedenou v názvu. Patří sem řezné, sečné, tržné, bodné, střelné a zhmožděné rány, ale také rány způsobené kousnutím.

Co mechanické a traumatické rány způsobuje?

Podle názvů uvedených druhů ran je zřejmé, že většinou se jedná o rány, které zavinil někdo jiný (např. pokousání zvířetem, střelná rána), nebo byly způsobené vlastní neopatrností (řezná či tržná rána).

Jak mechanické a traumatické rány vypadají?

Tvar rány se liší podle původu.

  • Řezná rána způsobená ostrým předmětem má hladké ostré okraje, u tupého předmětu jsou okraje nerovné. Nejhlubší je rána uprostřed a je doprovázena krvácením a bolestí.

  • Tržná rána má nerovný okraj, je nepravidelná a často bývá jen povrchová.

  • Bodná rána je často úzká a hluboká, má tvar v závislosti na předmětu, který ji způsobil. Někdy může sahat až na kost či zasahovat orgány a tělní dutiny.

  • Střelná rána se dělí na průstřel (pokud střela z těla i vyšla), nebo zástřel (pokud střela z těla nevyšla).

  • Sečná rána má většinou stejnou hloubku po celé délce a obloukový tvar.

  • Zhmožděná rána je častá v kombinaci s tržnou ránou. Projevuje se zhmožděním, odřeninami a podlitinami.

  • Rána kousnutím má nepravidelný tvar a může u ní dojít k poraněním měkkých tkání.

Jak mechanické a traumatické rány léčit?

Pokud je rána pouze povrchová, její ošetření zvládnete sami doma. Pokud je rána však hluboká, anebo hrozí riziko infekce (např. u pokousání) určitě navštivte lékaře. Základem je dezinfekce rány a vhodné krytí, které je pravidelně obměňováno.

Hojení akutních rán má 4 fáze.

1. fáze: Dochází ke "slepení" rány fibrinem, následné zánětlivé reakci a uvolnění exsudátu (označuje tekutiny, bílkovin a krevní buňky, které se uvolňují z cévního řečiště jako projev zánětu).

2. fáze: Do 24 hodin se rána postupně čistí od případných mikroorganismů a poškozených tkání díky buněčným elementům.

3. fáze: Během dalších 24-48 hodin dochází ke stimulaci poraněné tkáně, která se následně začne hojit. Množí se v ní buňky produkující kolagen, tím dochází k pevnému spojení okrajů rány.

4. fáze: Po zhruba 7 dnech odezní zánětlivá reakce, funkce kůže začíná být obnovena a tvoří se jizva. Postupné zacelení kůže může trvat několik dalších měsíců až let.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím