Pooperační rány - léčba a informace

Jak už název napovídá, pooperační rány jsou způsobené chirurgickým zákrokem. Tento druh ran řadíme mezi chronické. Pooperační rány se mohou zahojit dobře a bez dalších komplikací, často se však stává, že se nějaká potíž objeví. Tyto rány jsou totiž náchylné na infekce, které proces hojení komplikují a prodlužují.

Proč se pooperační rána špatně hojí?

Zpravidla za špatné hojení rány po operaci může infekce. Možná se ptáte, jak se infekce či bakterie do rány dostanou. Hlavní příčinou bývá kontaminace způsobená typem operace jako je například operace střev. I u dalších zákroků však může dojít ke vzniku infekce kvůli mikroorganismům, které se v těle mohly objevit už před operací. Jedná se například o kvasinky a streptokoky. Svou roli hraje i věk, psychický stav, přidružená onemocnění a životospráva pacienta.

Jak se projevuje infekce v pooperační ráně?

Hlavním projevem infekce v pooperační ráně je zarudnutí. To však nemusí ještě nic znamenat, protože rána bývá zarudlá i bez infekce, a to jako projev správné funkce organismu a hojení. Varovným signálem je hnis. Pokud rána začne hnisat, je přítomna infekce. Dalším příznakem je rozpad rány a stehů.

Jak infekci v pooperační ráně léčit?

Infekční ránu vždy musí ošetřit lékař. Nejčastěji se postupuje tak, že se rána otevře a zbaví všech nečistot. Potom je důležité ránu pravidelně převazovat vhodnými materiály, aby se podpořila granulace a hojení.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím