Stav rány a kůže                    

Rána na kůži je vlastně porušení či ztráta kůže v důsledku poškození. To může být mechanické, traumatické, termické, chemické, ale také k němu může dojít v důsledku různých onemocnění.

Rány dělíme podle jejich hloubky na povrchové a hluboké. Dále se ještě mohou dělit na zavřené (nedochází k porušení kůže), pronikající (zasahují do tělních dutin) a komplikované (jedná se o komplexní poranění, které zasahuje i do cév, svalů, kostí, ...).

Se stavem rány a kůže se pojí také komplikace, které se mohou objevit a zhoršit průběh hojení. Jedná se především o hnisající, mokvající či nekrotické rány.

Speciální kategorií je pak také pergamenová kůže, typická především pro seniory ve vyšším věku, a suchá kůže, která se pojí především s lupénkou či atopickým ekzémem.

Stavy ran a kůže

Produkty stavy ran a kůže

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím