Popáleniny - léčba a informace

Popáleniny patří spolu s omrzlinami mezi akutní rány, přesněji do kategorie termických ran. Dělíme je podle stupně závažnosti a popálení. Čím závažnější poškození kůže, tím vyšší stupeň popálení.

1. stupeň: Popáleniny prvního stupně řadíme mezi povrchové poškození kůže. Je to také jediný druh popálení, který nevyžaduje ošetření lékaře.

2. stupeň: Popáleniny druhého stupně ještě také řadíme mezi povrchové poranění kůže, ale jedná se o intenzivnější popálení, při kterém na kůži vznikají puchýře.

3. stupeň: Popáleniny třetího stupně patří mezi hluboká poranění.

4. stupeň: Popáleniny čtvrtého stupně jsou nejzávažnější a také patří mezi hluboká poranění kůže, navíc je zasažena i oblast hluboko pod kůží. V tomto případě dochází ke zuhelnatění kůže.

Jak se popáleniny projevují?

Popáleniny mají různý vzhled podle závažnosti a stupně popálení.

  • Při lehčím popálení (1. stupeň) má pokožka rudou barvu, místo je bolestivé a může být oteklé.
  • Při závažnějším popálení (2. stupeň) kromě zarudnutí a otoku dochází také k tvorbě puchýřů a bílých skvrn, bolest je intenzivní, protože došlo k hlubšímu poškození.
  • Při vážném popálení (3. stupeň) je poškozena celá vrstva kůže do hloubky. V takovém případě je kůže silně červená, hnědá či voskově bílá a také tuhá. U tohoto stupně popálení dochází ke zničení nervů, protože většinou postižený necítí v místě popálení bolest.
  • Při velmi závažném popálení (4. stupeň) dochází ke zuhelnatění kůže, kdy je poškozena kůže i tkáně, které jsou uloženy hluboko pod ní.

Co popáleniny způsobuje?

Nejčastěji popáleniny vznikají při běžných denních činnostech - žehlení prádla, žehlení vlasů, kouření cigarety, vaření, výměna žárovky. Stačí jen trocha neopatrnosti a můžeme se popálit či opařit. Například žehlička na vlasy může dosáhnout až 200 °C, rozžhavená žárovka má kolem 90 °C a zapálená cigareta až 700 °C. K opaření může dojít i v koupelně, stačí poplést stranu teplé a studené vody, nebo napustit příliš horkou vanu, neotestovat teplotu vody a ponořit se do ní. K nepříjemnému popálení třetího stupně stačí "jen" voda o teplotě 60 °C a váš kontakt s touto vodou na dobu 1 vteřiny.

Jak se popáleniny léčí?

Pokud se jedná o popáleninu prvního stupně a není rozsáhlá, případně nebyla způsobena elektřinou, ohněm či chemicky, léčbu můžete zvládnout bez pomoci lékaře. Základem je chlazení. S popálené části těla sundejte oblečení a šperky a chlaďte jej studenou, ale ne ledovou, vodou alespoň 20 minut. Místo není nutné zakrývat obinadlem, ale je potřeba, aby bylo udržováno v čistotě. V případě bolesti použijte volně prodejné léky. Tento typ popálenin se léčí v rámci dnů.

U popálenin druhého stupně je doba hojení delší a trvat může až několik týdnů. V případě třetího stupně je hojení otázkou měsíců a často může být vyžadována i plastická operace. Při té se aplikuje zdravá tkáň z jiné části těla na postižené místo a až díky tomuto zákroku započne proces hojení.

U 2., 3. a 4. stupně popálenin je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Než však dorazí, nebo než vy dorazíte do nemocnice, určitě použijte stejný postup jako u I. stupně popálenin.

  • Postižené místo zbavte oblečení i šperků.
  • Pokud je oděv ke kůži přiškvařen, nesnažte se jej odtrhnout.
  • Následně začněte místo ochlazovat studenou vodou. Jen v případě, že je popálen obličej, nebo je popálenina hluboká "do masa", místo nechlaďte.
  • Poté popálenou část těla sterilně zakryjte náplastí či obvazem. Nemáte-li k dispozici vhodné krytí, použijte čistý kapesník, který pro jistotu přežehlete, aby byl zbaven bakterií.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím