Mepilex Border Ag

Univerzální pěnové krytí Mepilex Border Ag s obsahem stříbra poskytuje rychlý a dlouhotrvající antimikrobiální účinek pro snížení biologické zátěže v ráně. Díky svému víceúčelovému provedení je můžete použít pro středně až silně exsudující chronické a akutní rány, jako jsou bércové vředy a vředy dolních končetin, dekubity, maligní rány, popáleniny II. stupně, traumatické a chirurgické rány. Zdravotnický Prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Co Mepilex Border Ag dokáže?

 • Méně bolesti při převazech.
 • Rychlý a dlouhotrvající antimikrobiální účinek.
 • Zadržuje velký objem tekutin, a napomáhá tak efektivnímu ošetřování exsudujících ran.
 • Univerzální pěnové krytí s obsahem stříbra.
 • Pro dekubity a ostatní chronické a akutní rány.
Zobrazit další informace

Jak Mepilex Border Ag funguje?

Mepilex Border Ag dokáže inaktivovat patogeny vyskytující se v ráně (bakterie a plísně) do 3 hodin, jak bylo prokázáno pokusy in vitro. Podle mezinárodně platných závěrů jsou antimikrobiální účinky indikovány tam, kde je zapotřebí snížit biologickou zátěž v infikovaných ranách. Krytí také slouží jako antimikrobiální bariéra v ranách s vysokým rizikem infekce nebo reinfekce.

Mepilex Border Ag obsahuje Safetac – originální silikonovou kontaktní adhezivní vrstvu, díky níž je výměna krytí pro pacienta méně bolestivá. Minimalizuje tak bolest pacientů při převazech.

Antimikrobiální univerzální pěnové krytí pro středně až silně exsudující rány.

Banner

Kdy používat Mepilex Border Ag?

Mepilex Border Ag je indikován pro ošetřování středně až silně exsudujících ran, jako jsou vředy dolních končetin a bércové vředy, dekubity, maligní rány, popáleniny II. stupně, traumatické a chirurgické rány, kde je indikováno vlhké prostředí, odvádění exsudátu, jemná fixace a antimikrobiální účinek. Mepilex Border Ag lze aplikovat na infikované rány v rámci léčebného režimu pod dohledem kvalifikovaného odborného zdravotníka.

Jak používat Mepilex Border Ag?

 • Ránu obvyklým způsobem vyčistěte.
 • Odstraňte ochrannou fólii.
 • Přiložte krytí lepící stranou na ránu. Nenatahujte.

Dostupné velikosti produktu

 • 7,5 x 7,5 cm
 • 7 x 7,5 cm
 • 10 x 10 cm
 • 10 x 12,5 cm
 • 15 x 15 cm
 • 15 x 17,5 cm
 • 15 x 20 cm
 • 17 x 20 cm

Další produkty

Mepilex Border Ag

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím