Typy ran a jejich léčba                    

Známé různé typy ran, které se dělí podle příčiny vzniku.

Chronické rány mají často vnitřní příčinu, ale mohou vznikat i z akutních ran pokud se objeví infekce, anebo není-li akutní rána správně ošetřována. Jak ještě mohou chronické rány vznikat? Působení tlaku na kůži, poškozením cévního systému, systémovým onemocněním jako je nádorové, krevní či infekční, anebo z důvodu lokální poruchy výživy kůže. Chronické rány se hojí dlouho, většinou nemají tendenci hojit se ani po 4 týdnech od adekvátní léčby. Je to především proto, že chronické rány potřebují k zahojení novou tkáň a tento proces chvíli trvá.

Mezi nejčastější chronické rány patří:

  • Bércové vředy
  • Vředy na diabetické noze
  • Proleženiny známé také jako dekubity
  • Rány v onkologii

Akutní rány mají vnější příčinu, kterou lze často odvodit už z jejich názvu (např. popálenina, bodná rána, střelná rána). Tyto rány vznikají v důsledku různých poškození, často se jedná o mechanické, termické či fyzikální poškození. Akutní rány se obvykle hojí bez komplikací a v podstatně krátkém čase, který lze ještě urychlit vhodně zvoleným ošetřením a krytím.

Mezi nejčastější akutní rány patří:

  • Popáleniny
  • Pooperační rány
  • Tržné, řezné rány a odřeniny

V důsledku akutních ran často na kůži zůstávají jizvy. I o ty je důležité správně pečovat.

K tvorbě ran může dojít také v důsledku různých onemocnění kůže. Často se jedná o kůži, která má narušenou výživu, je suchá a tenká.

U jakých onemocnění kůže hrozí vznik ran?

  • Pergamenová kůže
  • Epidermolysis Bullosa známá též jako Nemoc motýlích křídel

Typy ran

Produkty na ošetření ran

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím