Proleženiny = Dekubity - léčba a informace

Proleženiny, které se odborně označují jako dekubity, patří mezi chronické rány. Trpí jimi převážně pacienti, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Dochází totiž ke stlačení měkkých tkání, které se nachází mezi kostí a tvrdou podložkou, to má za následek nedostatečné prokrvování. A kvůli nedostatečně vyživované pokožce a svalům a především kvůli deformaci tkání dochází k jejímu odumírání a vzniku dekubitů.

Jak se proleženiny (dekubity) projevují?

Dekubity můžeme rozdělit do 4 stupňů.

  • Stupeň 1: Objevuje se ohraničené zarudnutí kůže. I po testu, který spočívá v tom, že na postiženou oblast položíme prst, slabě přitlačíme a počkáme 5 minut, přetrvává začervenání. Může se objevit i otok a bolestivost.
  • Stupeň 2: Dochází k částečné ztrátě kožního pokryvu, pokožka začíná být hodně bolestivá a poškozená (připomíná kráter či puchýř - černou suchou krustu, nebo nažloutlou tkáň), začíná se rozvíjet zánět.
  • Stupeň 3: Dochází k úplné ztrátě kožního pokryvu, viditelný je podkožní tuk. Dle místa výskytu je rána mělká, anebo velmi hluboká. Kost ani šlacha není viditelná či hmatná.
  • Stupeň 4: Dochází k úplné ztrátě kůže a podkoží. Pokožka přestává být bolestivá, ale začíná se tvořit hluboký kráter. Může sahat až ke kostem, šlachám či svalu, což je velmi nebezpečné.

Kromě těchto 4 stupňů jsou tu také dva další stupně, které nemají vyloženě číselné označení.

Jedná se o:

  • Neznámou hloubku rány či vředu, kdy dochází k úplné ztrátě tkáně a spodinu rány pokrývá povlak, přítomna může být i nekróza či krusta. Právě díky těm není možné hloubku rány a stupeň dekubitu určit. Přesné určení je možné až po odstranění pokrývky a krusty.
  • Podezření na hluboké poškození tkání také s neznámou hloubkou rány či vředu. V tomto případě je oblast červeně nebo fialově zbarvena, nebo se objevuje puchýř naplněný krví.

Proleženiny se mohou tvořit na jakékoliv části těla, ale zpravidla se objevují na místech, která mají menší tukovou vrstvu či svalovou tkáň. Jedná se o sedací kosti, vnější kotníky, oblast nad křížovou kostí a paty. Dekubity se mohou objevovat také v závislosti na tom, v jaké poloze pacient často leží.

  • Poloha na zádech: Dekubity se objeví kolem křížové kosti, na patách, týlu, loktech, lopatkách či hýždích.
  • Poloha na břiše: Dekubity se objeví na tváři, hrudníku, kolenou, palcích u nohou a genitáliích.
  • Poloha na boku: Dekubity se objeví na bocích, kolenou, kotnících, bedrech a ramenou.

Co proleženiny (dekubity) způsobuje?

Pokud člověk dlouho leží či sedí dochází ke stlačení měkkých tkání, které se ocitají mezi kostí a tvrdou podložkou. Oblast se dostatečně neprokrvuje, v důsledku toho dochází k deformacím, nedostatečnému vyživení pokožky a svalů (živinami a kyslíkem), následuje odumírání tkáně.

Příčinou vzniku dekubitů je tedy především omezená pohyblivost pacienta (zvláště pokud je dlouhodobě upoután na lůžko), ale také intenzita a doba působení tlaku a tzv. střižných sil, které působí na pokožku. Důležitý je i celkový stav pacienta, jeho další onemocnění a to, jak je jeho organismus odolný vůči tlaku. Podstatná je také váha, protože u pacientů s nadváhou, nebo naopak podvýživou dochází ke vzniku proleženin snadněji. Roli hraje i vlhkost a teplota okolního prostředí, resp. pokožky.

Jak se proleženiny (dekubity) léčí?

Pokud už se proleženina vytvořila, je důležité odstranit tlak, který je na postiženou oblast vyvíjen, zabránit či vyléčit infekci a podpořit granulaci a epitelizaci. K tomu dopomůže vhodné krytí.

Důležitá je taktéž správná výživa, pacient by měl zvýšit příjem bílkovin. Zaměřte se i na prevenci, která spočívá ve správném polohování pacienta, zpravidla každé 2 hodiny a přiměřené fyzické aktivitě. Vhodné jsou speciální antidekubitní podložky a matrace a ideální teplota vzduchu (kolem 23 °C).

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím