Bércové vředy - léčba a informace

Bércový vřed patří mezi nejčastější chronické rány a jedná se o poškození kůže, které může zasahovat do různé hloubky podkožních tkání. Objevuje se v oblasti bérce. Tak se označuje část dolní končetiny, která se nachází mezi kolenem a kotníkem, spadá sem tedy i lýtko. Pravděpodobnost výskytu bércového vředu se zvyšuje s věkem.

Jak se bércový vřed projevuje?

Kůže se v místě projevu ztenčuje, je suchá, zarudlá a může se objevit také ekzém, který je doprovázen svěděním a otok. Vzniklý defekt má zpravidla ohraničení s rovnými okraji a na pohled je secernující (vlhký). Bércový vřed se často objevuje na vnitřní straně kotníku, ale může se projevit i na jiné části bérce, někdy dokonce dochází k projevům po celém obvodu bérce. V místě postižení může dojít ke ztrátě ochlupení, hromadění pigmentu a častým příznakem je také bolest.

Co bércový vřed způsobuje?

Příčina je většinou žilního původu. Vředy jsou v tom případě projevem žilní nedostatečnosti, kdy chlopně přichází o svou funkci a část krve propouští zpět. Tekutina z krve pak přestupuje do podkoží a tím se začne tvořit otok, který naruší výživu kůže. Pak už stačí, aby se kůže poranila, odřela či přišla do kontaktu s infekcí a objeví se bércový vřed. Vzniknout však někdy může i bez předchozího poranění.

Jak se bércový vřed léčí?

Toto onemocnění řadíme do kategorie chronických ran. Ty vyžadují dlouhodobou léčbu a často u nich dochází k recidivě. Pokud je za vznikem bércového vředu nedostatečný odtok krve v noze, je základem léčby předejít mu. Toho docílíte fyzickou aktivitou (chůze, jízda na kole, cviky na dolní končetiny) a zdravou životosprávou. Důležitá je také místní léčba, která spočívá ve vhodném krytí, které napomáhá hojení vlhkých ran. Využívá se též kompresní terapie elastickou bandáží a manuální masáž okolí rány.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím