Mepilex Ag

Mepilex Ag je naše všestranné antimikrobiální pěnové krytí – užitečné v případě, že potřebujete antimikrobiální účinek, aby se snížila biologická zátěž v ráně. Je určeno pro slabě až středně silně exsudující popáleniny a rány. Můžete je tak používat pro léčbu vředů dolních končetin a bércových vředů, dekubitů a popálenin II. stupně.

Co Mepilex dokáže Ag?

  • Méně bolesti při převazech.
  • Rychlý a dlouhotrvající antimikrobiální účinek.
  • V komparativních studiích bylo klinicky prokázáno, že toto krytí zlepšuje dobu hojení u pacientů s popáleninami II. stupně.
  • Bylo klinicky prokázáno, že toto krytí snižuje náklady na léčbu pacientů s popáleninami II. stupně.
  • Bylo klinicky prokázáno, že toto krytí snižuje bolest a úzkost u pacientů s popáleninami II. stupně.
Zobrazit další informace

Jak Mepilex funguje Ag?

Toto pěnové krytí s obsahem stříbra dokáže inaktivovat patogeny vyskytující se v ráně (bakterie a plísně) do 30 minut, jak bylo prokázáno pokusy in vitro. Podle mezinárodně platných závěrů jsou antimikrobiální účinky indikovány tam, kde je zapotřebí snížit biologickou zátěž v infikovaných ranách. Krytí také slouží jako antimikrobiální bariéra v ranách s vysokým rizikem infekce nebo reinfekce.

Krytí Mepilex Ag jemně přilne na kůži díky originální silikonové kontaktní adhezivní vrstvě Safetac, která minimalizuje bolest. Vaši pacienti tak zažívají méně bolesti při převazech

Antimikrobiální pěnové krytí pro slabě až středně silně exsudující popáleniny a rány.

Banner

Kdy používat Mepilex Ag?

Krytí Mepilex Ag můžete používat k ošetřování slabě až středně silně exsudujících ran, jako jsou vředy dolních končetin a bércové vředy, dekubity a popáleniny II. stupně. Lze je používat i pod kompresními bandážemi. Mepilex Ag lze aplikovat na infikované rány v rámci léčebného režimu pod dohledem kvalifikovaného odborného zdravotníka.

Jak používat Mepilex Ag?

Podívejte se, jak lze snadno aplikovat naše univerzální krytí Mepilex Ag. Začněte tím, že před aplikací krytí vždy vyčistíte ránu. Pro optimální výsledek by měl Mepilex Ag přesahovat ránu alespoň o 1–2 cm na okolní suchou kůži (v případě menších velikostí, tj. 12,5 x 12,5 cm) a o 5 cm v případě větších velikosti, aby byla zajištěna ochrana okolní kůže před macerací a exkoriací a aby se dalo krytí bezpečně zafixovat. Potřebujete-li fixaci, vyzkoušejte Tubifast.

Dostupné velikosti produktu

  • 10 x 10 cm
  • 10 x 20 cm
  • 15 x 15 cm
  • 20 x 20 cm

Další produkty

Mepilex Ag

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím