Kyslíková terapie

Ke kyslíkové terapii (oxygenoterapii) k léčbě ran se využívá takzvaná hyperbarická komora. Během této terapie dochází k inhalaci 100% kyslíku za zvýšeného atmosférického tlaku a tím dochází k řadě příznivých účinků.

Hlavní výhodou kyslíkové terapie při léčbě ran je zvýšená účinnost bílých krvinek, které bojují s infekcí, ale také některých antibiotik, které byly nasazeny lékařem. Inhalace kyslíku také způsobuje stah cév, díky němu dochází ke snížení průtoku krve a tím redukuje otok v ráně a zlepšuje žilní návrat. V neposlední řadě také podporuje hojení dlouhodobě otevřených ran a podporuje tvorbu granulací.

Hyperbarická komora může být jednomístná (pro jednoho pacienta) či vícemístná (pro více osob). Pacient kyslík vdechuje za pomoci ventilu či kyslíkové helmy.

Novinkou na trhu jsou prostředky pro tzv. lokální kyslíkovou terapii. V tomto případě se kyslík dostává do rány přímo zvenčí a pacient nemusí trávit čas v hyperbarické komoře. Typickým zástupcem takové terapie je sprej s hemoglobinem, který se aplikuje přímo na vyčištěnou ránu. Hemoglobin pak zajistí vyšší okysličení rány.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím