Granulox

Granulox je okysličující sprej pro léčbu chronických ran včetně ulcerací syndromu diabetické nohy, žilních bércových vředů, arteriálních bércových vředů, smíšených bércových vředů a k podpoře sekundárního hojení pooperačních ran či dekubitů. Lze jej také použit k hojení ran s výskytem vlhké gangrény a infikovaných ran. Zdravotnický Prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Co Granulox dokáže?

  • O 50 % kratší doba hojení u diabetických vředů ve srovnání se standardní terapií
  • 2x více zhojených ran v průběhu 8-16 týdnů ve srovnání se standardní - terapií
  • Snížení bolesti při ošetřování chronických ran o více než 70 % v průběhu 4 týdnů ve srovnání se standardní terapií
  • Méně povlečené rány: redukce až 99 % povlaku během 4 týdnů při léčbě Granuloxem vs. 33% redukce při standardní terapii
  • Snížení nákladů na hojení diabetických vředů až o 40 % ve srovnání se standardní terapií
Zobrazit další informace

Jak Granulox funguje?

Granulox je inovativní zdravotnický prostředek pro hojení chronických ran jako jsou bércové vředy, diabetické vředy, dekubity nebo sekundárně se hojící operační rány. Granulox může být rovněž použit u povleklých nebo infikovaných ran. Dodává do rány kyslík na principu difuze. Hemoglobin, jako jeho aktivní substance, dopravuje do lůžka rány molekuly kyslíku, který podporuje rychlejší hojení.

V okamžiku aplikace Granuloxu začne vysoce čištěný hemoglobin vychytávat kyslík z okolního vzduchu a vázat jej do své molekulární struktury. Takto obohacený hemoglobin pak proniká skrz exsudát do lůžka rány.

Na základě koncentračního gradientu je kyslík uvolněn a molekula hemoglobinu je připravena pro další navázání kyslíku. Reverzibilní schopnost hemoglobinu vázat kyslík znamená, že každá molekula je schopna více cyklů vazby a uvolňování kyslíku.

Sprej na bázi hemoglobinu k lokální aplikaci pro léčbu chronických ran.

Banner

Jak používat Granulox?

  • Proveďte oplach a debriedement rány. Pro oplach se doporučují k tomu určené oplachové roztoky (např. Granudacyn).
  • Krátce a rovnoměrně aplikujte Granulox ze vzdálenosti 5-10 cm. 1 aplikace po dobu 1 sekundy pokryje plochu cca 2x3cm.
  • Překryjte rány prodyšným, neokluzivním krytím.

Dostupné velikosti produktu

  • 12 ml

Další produkty

Granulox

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím