Podtlaková terapie

Podtlaková terapie ran je poměrně nová metody léčby ran a má řadu výhod. Především urychluje uzavírání rány tím, že podporuje růst nové tkáně, dále odvádí z rány infekci a snižuje riziko kontaminace rány. Využívá se často u rozsáhlých nebo komplikovaných ran, které se dlouhodobě nehojí.

Podtlaková terapie funguje na principu kontinuálního a přerušovaného podtlaku a je k ní zapotřebí speciální přístroj.

Kdy lze podtlakovou terapii aplikovat?

U rozsáhlých ran, otevřených zlomenin, devastačních traumat, při ztrátě tkáně, ale také pro sekundární hojení rány.

Naopak ji není možné využít dochází-li ke krvácení rány, nekróze či malignity v ráně či při neléčené osteomyelitis.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím