Náplasti - Krytí

Hlavní součástí léčby u všech typů rán je vhodně zvolené krytí. Vybrané krytí by mělo co možná nejlépe nahrazovat funkci poraněné či chybějící kůže, tedy chránit ránu před dalším poškozením (odřením, stržením strupu, vstupem infekce), udržovat optimální vlhké prostředí tak, aby rána nevysychala a ani nedocházelo k maceraci. Navíc vhodné krytí podporuje hojící proces.

Absorpční krytí

Absorpční krytí je vysoce prodyšné, takže pokožka pod ním může dýchat a pot se může odpařovat. Mělo by být nepřilnavé aby nehrozilo, že se přilepí do rány. Jeho hlavní výhodou je absorpční poduška.

Hodí se pro lehce, středně i silně exsudující rány.

Alginátová krytí

Alginátové krytí má skvělý čisticí efekt, ránu udržuje optimálně vlhkou a nasává exsudát, bakterie i zbytky odumřelých buněk, které následně uzavírá do gelu. Gel vzniká kontaktem alginátového vlákna se sekretem v ráně.

Hodí se pro středně a silně exsudující rány.

Antimikrobiální krytí

Antimikrobiální krytí snižuje biologickou zátěž v infikovaných ranách. Také slouží jako antimikrobiální bariéra u ran, kde hrozí riziko infekce či reinfekce. Bakterie a plísně v ráně dokáže deaktivovat do 4 hodin po dobu až 14 dnů.

Hodí se pro lehce, středně i silně exsudující rány.

Krytí na bázi gelujících vláken

Krytí na bázi gelujících vláken neboli hydrovláknité krytí se vyznačuje tím, že velmi dobře absorbuje sekret z rány, uzamyká jej v sobě a minimalizuje maceraci. Má gelující vlastnosti, díky kterým udržuje v ráně vlhké prostředí a tím dokáže výrazně zkrátit dobu hojení.

Hodí se pro středně i silně exsudující rány.

Krytí pro léčbu dekubitů

Jako ideální krytí pro léčbu dekubitů se volí nejčastěji pěnové krytí nebo superabsorpční krytí v kombinaci s hydrovlákny nebo algináty, mnohdy také s antimikrobiální složkou. Základem je, aby tato krytí odváděla sekret, zajistila v ráně vlhké prostředí, držela stálou teplotu a bránila vstupu infekce.

Pěnové krytí

Pěnové krytí můžeme rozdělit na to bez adhezivního (přilnavého) okraje a s adhezivním (přilnavým) okrajem.

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím