Povrchové rány - léčba a informace

Povrchové rány mohou být mechanické, traumatické či termické. Jedná se především o drobnější poranění - odření, lehké popálení či slabé říznutí. Tyto rány nezasahují do podkožního vaziva ani hlouběji do struktur pod kůží.

Jak léčit povrchové rány?

Díky tomu, že se nejedná o závažné poranění, se povrchové rány hojí poměrně snadno, rychle a bez větších komplikací. Rána se může nechat hojit otevřeně (bez krytí), nebo s použitím vhodné krytí (náplasti, obvazu, obinadla).

Produkty

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím