Mepilex Transfer Ag

Mepilex Transfer Ag je antimikrobiální vrstva pro odvádění exsudátu, navržená tak, aby umožňovala přenos exsudátu do sekundárního krytí. Toto krytí můžete používat pro léčbu exsudujících popálenin a chronických a akutních ran.

Co Mepilex Transfer Ag dokáže?

 • Jemně přilne k okolní kůži bez přischnutí do lůžka rány.
 • Minimalizuje trauma rány či okolní kůže při převazech.
 • Komfortní i pro hůře ošetřovatelné oblasti těla.
 • Odvádí exsudát do sekundární vrstvy.
 • Rychlý a přetrvávající antimikrobiální efekt.
 • Může být ponecháno na ráně i několik dní a rána se může nerušeně hojit.
Zobrazit další informace

Jak Mepilex Transfer Ag funguje?

Mepilex Transfer Ag je navržen pro široké spektrum ran, od mírně až po vysoce secernující, u kterých je vysoké riziko infekce. Je to kontaktní vrstva na ránu, která odvádí exsudát. Mepilex Transfer Ag umožňuje nerušené hojení díky antimikrobiálnímu účinku a patentované vrstvě Safetac, která minimalizuje bolest při převazech.

Antimikrobiální pěnové krytí určené k odvádění exsudátu z exsudujících popálenin a jiných ran.

Banner

Kdy používat Mepilex Transfer Ag?

Mepilex Transfer Ag může být použit na traumatické rány, popáleniny, bércové vředy a dekubity, vředy diabetických nohou, operační rány a maligní onkologické rány.

Jak používat Mepilex Transfer Ag?

 • Zastřihněte na požadovanou velikost pokud je potřeba.
 • Přiložte Mepilex Transfer Ag.
 • Překryjte adekvátním sekundárním krytím tak, aby přesahovalo primární krytí o cca 2 cm.
 • Zafixujte.

Mepilex Transfer Ag může být ponechán na místě až 14 dnů v závislosti na stavu pacienta, stavu rány a okolní kůže. Je určen pro krátkodobé používání po dobu 4 týdnů. Pro delší používání se doporučuje opětovné posouzení lékařem.

Dostupné velikosti produktu

 • 7,5 x 8,5
 • 10 x 12,5 cm
 • 15 x 20 cm
 • 20 x 50 cm

Další produkty

Mepilex Transfer Ag

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím