Mepilex Transfer

Pěnová vrstva pro odvádění exsudátu Mepilex Transfer slouží jako primární kontaktní vrstva ve styku s ránou. Díky své struktuře odvádí exsudát z rány a přenáší jej do sekundárního absorpčního krytí. Tato kombinace krytí pomáhá udržovat vlhké prostředí v ráně. Naše krytí Mepilex Transfer je měkké, tenké a velmi poddajné. Snadno se tak udržuje v kontaktu s povrchem rány a s okolní kůží, a to i v komplikovaných nebo obtížně ošetřitelných oblastech. Zdravotnický Prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Co Mepilex Transfer dokáže?

 • Odvádí exsudát z rány.
 • Při snímání nedochází k traumatu rány a okolní kůže.
 • Dobře se přizpůsobí tvaru těla.
 • Lze ho stříhat na požadovaný tvar.
 • Minimalizuje riziko macerace.
 • Zvyšuje pacientovo pohodlí při nošení.
 • Nemusí se snímat při ozařování, pokud se k léčbě používají obvyklé rozsahy energie a absorbovaných dávek.
 • Může být ponecháno na ráně i několik dní a rána se může nerušeně hojit.
Zobrazit další informace

Jak Mepilex Transfer funguje?

Mepilex Transfer je navržen pro široké spektrum ran, především silně secernujících, kde by příliš častá výměna krytí mohla narušovat proces hojení. Mepilex Transfer je tenké a přizpůsobivé krytí, které díky měkké silikonové vrstvě Safetac dokáže zajistit přímý kontakt s ránou a s okolní kůží i na nerovných plochách. Vrstva Safetac pevně uzavře okraje rány a pěnová struktura krytí zajistí vertikální odvod exsudátu do sekundárního absorpčního krytí. Krytí Mepilex Transfer v kombinaci s vhodným sekundárním krytím udržuje ránu ve vlhkém prostředí.

Pěnová primární kontaktní vrstva pro odvádění exsudátu do sekundárního krytí.

Banner

Kdy používat Mepilex Transfer?

Mepilex Transfer se používá na celou řadu silně secernujících ran, jako jsou traumatické rány, bércové vředy, popáleniny, dekubity, vředy diabetických nohou, operační rány nebo maligní onkologické rány. Využívá se také pro ošetření vlhkých deskvamací u postradiačních dermatitid. Mepilex Transfer se velmi dobře osvědčuje u pacientů s Epidermolysis Bullosa. Mepilex Transfer je možné používat v kombinaci s kompresními obvazy. Aby mohlo krytí udržovat ránu ve vlhkém prostředí, je nutné použít vhodné sekundární krytí.

Jak používat Mepilex Transfer?

 • Ránu obvyklým způsobem vyčistěte. Odstraňte ochrannou fólii.
 • Krytí Mepilex Transfer by mělo přesahovat na kůži v okolí rány v šířce nejméně 5 cm.
 • Přiložte vhodné sekundární absorpční krytí a fixujte jej.

Dostupné velikosti produktu

 • 10 x 12 cm
 • 15 x 20 cm
 • 20 x 50 cm

Další produkty

Mepilex Transfer

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím