Mepitel One

Mepitel One je šetrná kontaktní vrstva rány s jednou adhezivní stranou a technologií Safetac – originální silikonovou adhezivní kontaktní vrstvou pro minimalizaci bolesti. Navrhli jsme ji tak, aby jemně přilnula ke kůži, aniž by se přilepila na vlhkou ránu – díky tomu ji můžete snadno odstranit, aniž by došlo k poškození kůže. Minimalizuje tak bolest pacientů. Zdravotnický Prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Co Mepitel One dokáže?

 • Minimalizuje bolest a trauma během výměny krytí.
 • Může být ponechán na místě až 14 dnů v závislosti na stavu rány a kůže a poskytuje nákladově efektivní neporušené hojení rány.
 • Snižuje nezbytnost častých výměn krytí.
 • Minimalizuje riziko macerace.
 • Zajišťuje v průběhu času stálé vlastnosti výrobku – nezanechává žádné zbytky v ráně a nevysychá.
 • Transparentní pro jednoduchou kontrolu rány během aplikace a po celou dobu jeho nošení.
 • Přizpůsobí se konturám těla, podporuje pohodlí pacienta během jeho nošení.
 • Zůstává v místě aplikace.
 • Malá pravděpodobnost vzniku podráždění kůže a alergie.
Zobrazit další informace

Jak Mepitel One funguje?

Safetac také chrání novou tkáň a intaktní kůži – rány se tak mohou nerušeně přirozeně hojit. Navíc utěsní okraje rány a chrání tak kůži před úniky exsudátu a následnou macerací.

Krytí Mepitel One je perforované, takže může exsudát snadno pronikat do sekundárního absorpčního krytí. Umožňuje také snadné podávání lokálních léčivých přípravků. Napomáhá snadným výměnám sekundárního krytí bez narušení procesu hojení.

Mepitel One má jednu adhezivní stranu, proto se s ním snáze manipuluje. Díky své průhlednosti umožňuje tato kontaktní vrstva kontrolu procesu hojení, aniž by bylo nutné ji odstraňovat.

Kontaktní vrstva rány s jednou adhezivní stranou, která umožňuje kontrolu bez nutnosti odstranění krytí.

Banner

Kdy používat Mepitel One?

Mepitel One je kontaktní vrstva na rány určená pro celou řadu ran jako jsou bolestivé rány, tržná poranění, odřeniny, chirurgické incize, popáleniny. stupně, traumatická poranění, puchýře, lacerace, kožní povrchové a hluboké štěpy, ozářená kůže, bércové vředy. Může být použit také jako ochranná vrstva na neexsudující rány a u oblasti s křehkou kůží.

Jak používat Mepitel One?

 • Vyčistěte ránu. Odstraňte ochrannou fólii.
 • Aplikujte Mepitel One přes ránu.
 • Aplikujte sekundární absorpční krytí (např. Mesorb).

Mepitel One může být ponechán na místě až 14 dnů, 3-7 v závislosti na stavu rány a kůže a snižuje tak nezbytnost častých převazů primárního krytí.

Dostupné velikosti produktu

 • 5 x 7 cm
 • 6 x 7 cm
 • 8 x 10 cm
 • 9 x 10 cm
 • 12 x 15 cm
 • 13 x 15 cm
 • 17 x 25 cm

Další produkty

Mepitel One

Můžete zakoupit online v internetových lékárnách:

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím