Tlaková terapie při péči o chirurgické rány

Výsledek úspěšně provedené operace mohou zhatit komplikace při hojení pooperační rány. Velmi důležitá je tedy pooperační péče, jejímž úkolem je mimo jiné zajistit optimální podmínky pro hojení chirurgické rány. Jaké možnosti v léčbě pooperačních ran přináší podtlaková terapie?

Pooperační rány mohou být zdrojem mnoha komplikací

Rány vzniklé během chirurgických zákroků jsou „čisté a plánované“, a tak by teoreticky měly představovat menší rizika než jiné typy ran. Navzdory všem opatřením a technologiím využívaným před, během i po operaci jsou ovšem pooperační rány velmi častou příčinou zdravotních komplikací. Nesprávný průběh hojení pooperačních ran prodlužuje rekonvalescenci a může vést k navazujícím zdravotním problémům. V krajních případech má dokonce potenciál ohrožovat pacienta na životě. Delší a náročnější léčba zároveň představuje významnou ekonomickou zátěž pro poskytovatele zdravotní péče. V rámci všech etap operace je tedy péče o pooperační péči mimořádně důležitá.

Pooperační krytí a obvazy jsou nedílnou součástí léčby chirurgických ran. Aby byla zajištěna kontinuální péče o ránu po celou dobu hojení, měly by zdravotnické prostředky pro léčbu pooperačních ran poskytovat:

 • flexibilitu
 • dobrou přilnavost a schopnost zůstat na svém místě
 • vysokou absorpční kapacitu
 • ochranu okolní kůže
 • dobré utěsnění
 • minimální prostor mezi ranou a krytím
 • pohodlí při nošení
 • bezbolestné odstraňování a výměna
 • snadné použití

Výše uvedených požadavků na prostředku pro léčbu pooperačních ran je tedy skutečně mnoho. Naštěstí existuje moderní technologie pro léčbu pooperačních ran, která tato kritéria splňuje. Je jí podtlaková terapie (NPWT – Negative pressure wound therapy). Jedná se o neinvazivní léčebnou metodu, při které podtlak ránu aktivně uzavírá a zmenšuje a současně z ní odvádí infekční materiál jako exsudát, hnis a tekutiny.

Jak podtlaková terapie funguje?

Podtlakovou terapii lze zjednodušeně popsat jako uzavřený (utěsněný) systém, skrze který na ránu působí podtlak v rozmezí −50 mmHg až −125 mmHg. Aby mohl kýžený podtlak na ránu působit, je nutné, aby byl prostor mezi ranou a krytím vyplněný (obvykle pěnou nebo gázou) a utěsněný (např. pomocí adhezivního obvazu). Tento uzavřený systém umožňuje z rány řízeně odsávat exsudát, čímž se snižuje množství bakterií a dalších patogenů. K tomu odvod exsudátu eliminuje nepříjemný zápach rány.

Dalším efektem řízeného podtlaku je rovnoměrné stahování okrajů rány, což podporuje její uzavírání. Rána a její okolí se navíc díky podtlaku lépe prokrvuje a udržuje si stabilní prostředí.

Podtlaková terapie při léčbě pooperačních ran

Od doby, kdy se podtlakové léčebné systémy staly koncem 20. století komerčně dostupnými, se podtlaková terapie stala hojně využívanou při léčbě široké škály akutních a chronických ran.

Vzhledem pozitivním výsledkům mnoha klinických studií se podtlaková terapie stále častěji využívá také při léčbě chirurgických řezů. V porovnání s běžnými obvazy navíc podtlaková terapie snižuje riziko výskytu různých komplikací v chirurgických ranách, což v důsledku vede k nižším nákladům na léčbu.

Mnoho klinických výzkumů potvrdilo, že podtlaková terapie při léčbě chirurgických ran přináší:

 • snížení napětí v ráně
 • podporuje činnost lymfatického systému
 • zmenšení velikosti hematomů
 • vytvoření bariéry proti vnější kontaminaci
 • zlepšení průtoku krve v podkoží

Podtlaková terapie v pohodlí domova

Vzhledem ke značné velikosti a hmotnosti přístrojů na podtlakovou terapii mohla být dříve tato metoda aplikována pouze na pacienty v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. To se změnilo nedávno, kdy byly vyvinuty přenosné podtlakové systémy. Ve srovnání s tradičními přístroji jsou přenosné podtlakové systémy menší, lehčí, nevyžadují napájení ze sítě (jsou napájeny mechanicky nebo bateriemi), vyžadují méně údržby (nebo žádnou) a práce s nimi je jednodušší a časově méně náročná. Zároveň jsou přístroje na podtlakovou terapii nové generace přenosné, což umožňuje mobilitu pacientů.

Přenosný podtlakový systém *Avance® Solo je vhodný pro použití v rámci akutní zdravotnické i domácí péče. Jeho součástí je pumpička, kanystr a krytí. Pumpa na ráně vytváří nepřetržitý regulovaný podtlak (−125 mmHg). Pokud nastanou nějaké komplikace, jako je například únik exsudátu, vybití baterie nebo zablokování sání, upozorní na problém zvukové a vizuální alarmy. Obrovskou výhodou pumpy je její přenosná velikost, která umožňuje pacientovi pohyb s minimálním omezením.

Hadička odvádí přebytečný exsudát a tekutiny z rány do kanystru (50 ml), jehož výměna je tak snadná, že ji zvládne i pečující osoba, nebo dokonce sám pacient. Součástí systému je také speciální krytí Avance Solo Border. Díky tomu, že je toto krytí vybaveno technologií Safetac®, jsou rána i kůže v jejím okolí chráněny před poškozením během převazů. Vrchní stranu krytí tvoří voděodolný film, který funguje jako bariéra proti bakteriím a virům, a chrání tak ránu před infekcí.

Péče o chirurgické rány se nesmí podceňovat

Kvalitní pooperační péče při hojení chirurgických ran má potenciál předejít řadě nežádoucích komplikací, jako je například infekce, puchýře, hematomy či problematické jizvy. Veškeré komplikace spojené s hojením pooperačních ran představují pro poskytovatele zdravotní péče vyšší personální i ekonomické náklady léčby. Samostatnou kategorií jsou samozřejmě sami pacienti, kterým hrozí řada zdravotních rizik, zvýšený stres, a v krajním případě dokonce i smrt.

Výsledky mnoha klinických studií potvrdily, že podtlaková terapie představuje při léčbě chirurgických ran vysoce efektivní metodu, která pomáhá snížit rizika odvratitelných komplikací.

Moderní systém na podtlakovou terapii *Avance® Solo přináší mnoho výhod. Díky kompaktní velikosti, nízké hmotnosti a nezávislosti na zapojení do elektrické sítě jej mohou kromě nemocničních pacientů využívat i ti v domácím léčení. Jedná se zkrátka o významný posun v péči o pooperační rány, který zpřístupňuje vysoce efektivní léčebnou metodu většímu množství pacientů než kdy dříve.

*Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím