Bércové vředy

Žilní a tepenný bércový vřed – čím se liší a jak na léčbu?

Bércové vředy jsou chronické onemocnění kůže, které patří k nejbolestivějším ranám vůbec. Negativně dopadá na každodenní život pacientů, protože jeho léčba je velmi náročná a zdlouhavá. Rána se hojí pomalu a neustále hrozí komplikace v podobě infekce či recidivy. Podle příčiny vzniku dělíme bércové vředy na žilní (venózní) a tepenné (arteriální). Jaký je mezi těmito dvěma typy rozdíl a jakou léčbu zvolit?

Číst

Silně exsudující rány – kdy vznikají a jak je ošetřit

Exsudát je běžnou součástí procesu hojení. Pokud ho však rána produkuje nadměrné množství, léčba se tím komplikuje. Silně exsudující rány se pojí s rizikem macerace, prosáknutí, ztráty bílkovin nebo infekce. Zvládnutí exsudátu je proto klíčovým úkolem na cestě k úspěšnému zahojení rány a zkvalitnění života pacientů. V článku se dozvíte, proč je nadměrný exsudát problematický a jak silně exsudující rány správně ošetřit.

Číst

Lokální kyslíková terapie – moderní způsob léčby ran

Léčba chronických ran je náročná na čas i finance a pro pacienty představuje značně bolestivý proces. Nejrůznější studie a výzkumy již mnohokrát prokázaly, že velkým pomocníkem při léčbě chronických ran je kyslík. Až donedávna bylo v rámci tzv. kyslíkové terapie nutné, aby pacient trávil čas ve speciální kyslíkové komoře. S naším inovativním hemoglobinovým sprejem Granulox může léčbu kyslíkovou terapií postoupit každý a to přímo v pohodlí domova!

Číst

Proč vznikají bércové vředy a jak se léčí?

Se vzrůstající průměrnou délkou lidského života se zvyšuje i výskyt některých onemocnění. Jedním z těchto stále více se vyskytujících onemocnění jsou bércové vředy, které jsou současně nejčastějším typem nehojících se ran (tzv. chronických ran). Zároveň se jedná o nemoc s častými recidivami, kdy po přechodném zlepšení dochází k opětovnému zhoršení. Jaké jsou příčiny vzniku bércových vředů a jak se postupuje při jejich léčbě?

Číst

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím