Moderní léčba chronických ran

Za chronické rány považujeme takové, které ani po šesti týdnech adekvátní léčby nevykazují tendenci se hojit. Jedná se o častou komplikaci mnoha onemocnění včetně cukrovky. Péče o chronické rány je časově i finančně nákladná a vyžaduje spolupráci mnoha odborníků. Jaký je moderní přístup k léčbě chronických ran?

Když se rána nehojí

V okamžiku svého vzniku je každá rána akutní. V chronickou se mění poté, co se ani po zhruba šesti týdnech vhodné terapie nevykazuje známky hojení. K takovým ranám patří například proleženiny, bércové vředy diabetické vředy nebo komplikované pooperační rány (více o jednotlivých typech chronických ran se dozvíte v tomto našem článku). Jedná se o závažný zdravotní problém, který pacientovi značně znepříjemňuje každodenní život. Kromě toho je léčba chronických ran spojena s vysokými finančními náklady, je zdlouhavá a ve výsledku náročná pro pacienta i zdravotníky.

Z výše uvedených důvodů je léčbě chronických ran v posledních letech věnována velká pozornost, a to jak ze strany lékařské komunity, tak ze strany výrobců zdravotnického materiálu a prostředků.

Vlhké hojení pomůže s léčbou akutních i chronických ran

O tom, že se rány hojí výrazně rychleji a méně komplikovaně ve vlhkém prostředí, věděli již starověcí Egypťané, Římané nebo Řekové. Všechny tyto civilizace využívaly k léčbě nehojících se ran nejrůznější balzámy s obsahem přírodních látek jako cukr, mléko, pryskyřice, ovoce či rozmačkaná semena. Za průkopníka moderní vlhké terapie je považován britský profesor George D. Winter, který v 60. letech 20. století prováděl četné pokusy s obvazovými materiály. Během svého bádání došel profesor Winter k závěru, že rány se ve vlhkém prostředí hojí až o 40 % rychleji než v suchém.

Koncept vlhkého způsobu hojení ran zahájil éru dalších výzkumů, rozvoje a výroby produktů, které vznik vlhkého prostředí v ráně podporují. I dnes patří vlhká terapie k postupům využívaným při léčbě akutních, chronických i obtížně hojících se ran.

Jaké jsou hlavní výhody vlhkého hojení ran?
  • Hlavním benefitem metody je bezesporu o 40 % kratší doba hojení. S urychlení granulační a epitelizační fáze se zároveň snižuje riziko macerace a vyschnutí rány.
  • Vlhká terapie v ráně vytváří prostředí, které předchází vzniku strupu. Díky tomu nehrozí, že se k ráně přilepí obvaz či krytí, což přináší pacientovi zbytečnou bolest při převazech a zároveň se jedná o vážné narušení procesu hojení.
  • Krytí je ve srovnání se standardní „suchou“ terapií nutné měnit méně často, což snižuje množství spotřebovaného zdravotnického materiálu a tedy i celkové náklady léčby.
  • Jedná se o velmi univerzální metodu, kterou lze aplikovat na dekubity, bércové a diabetické vředy, popáleniny, tržné rány a mnoho dalších poranění kůže.

Jak vytvořit vlhké prostředí v ráně?

Další výhodou je, že je s kvalitními zdravotnickými prostředky je možné žádoucí vlhké prostředí vytvořit i při domácím ošetření. V případě chronických ran se ovšem jedná o nebezpečný zdravotní problém, jehož léčba musí vždy probíhat pod dohledem odborníka. Základem pro zdárný hojící proces je vždy důkladné vyčištění rány. Tím se sníží pravděpodobnost vzniku infekce, která představuje nejčastější komplikaci v průběhu zacelování rány. Pro dezinfekci a výplach rány se skvěle hojí sprej Granudacyn, jež spolehlivě likviduje bakterie a viry. Jeho aplikace není pro pacienta nepříjemná, nebo dokonce traumatická, protože nepálí ani neštípe. Granudacyn navíc ránu hydratuje, redukuje její zápach a celkově podporuje a urychluje proces hojení.

Pro maximální účinek doporučujeme nechat Granudacyn sprej působit nejméně 60 sekund. Poté je správný čas aplikovat na ránu Granudacyn gel. Ten má složení totožné a Granudacyn sprejem, a tak jsou i v tomto případě hlavními účinky mechanická likvidace bakterií a virů, čištění rány a snížení zápachu. Jediný rozdíl mezi sprejem a gelem tedy spočívá v konzistenci. K prvotnímu vyčištění a výplachu rány je vhodný sprej, struktura gelu zase na ráně vytváří ochrannou bariéru a optimální vlhké prostředí pro hojení a vznik nové tkáně. Sprej i gel se tak skvěle doplňují a společně podporují vznik vlhkého prostředí v ráně.

Posledním krokem k vytvoření vlhkého prostředí je aplikace krytí. To je nutné vybírat pečlivě a tak, aby odpovídalo specifikům chronických ran. K hlavním rysům dlouhodobě se nehojících ran patří vysoká náchylnost k infekci a vysoké množství exsudátu. S oběma těmito náročnými charakteristikami si poradí absorpční a antimikrobiální krytí Exufiber Ag+. Krytí obsahuje hydrovlákna, která se při styku s exsudátem promění v gel, což mu pomáhá jemně se přizpůsobit lůžku rány. Hydrovlákna do sebe následně exsudát včetně bakterií absorbují a následně uzamknou, čímž se snižuje riziko macerace. Struktura z hydrovláken navíc zvyšuje celkovou integritu krytí, takže se nerozpadá a lze jej snadno odstranit v jednom kuse. Podíl stříbra v krytí má současně antimikrobiální účinek, a tak ničí biofilm a snižuje biologickou zátěž v ráně. Aplikací krytí Exufiber Ag+ se na ráně vytvoří žádoucí hojivé prostředí. Díky vysoké retenci exsudátu je možné ponechat krytí na ráně dostatečně dlouho. Hojení tak může probíhat nerušeně a navíc se snižuje finanční nákladnost léčby.

Léčba kyslíkem

Výše popsaná metoda vlhkého hojení je velmi univerzální, a tak se v současnosti hojně uplatňuje při léčbě akutních i chronických ran. Moderní medicína ovšem nabízí i postupy úzce zaměřené přímo na chronické rány. Jednou z nich je tzv. kyslíková terapie. Ta vychází z vědecky podloženého faktu, že dostatek kyslík je nezbytnou součástí procesu hojení. Chronické rány ovšem produkují velké množství exsudátu, který následně přísun kyslíku blokuje. V ráně je tedy kyslíku nedostatek, což se projevuje tím, že se proces hojení výrazně zpomalí, nebo dokonce úplně zastaví. Na principu, že je do nehojících se ran nutné dodatek zvýšený přísun kyslíku, funguje klasická kyslíková terapie. V rámci té pacient pobývá ve speciálním zařízení zvaném kyslíková komora, kde inhaluje 100% kyslík za zvýšeného atmosférického tlaku. Jedná se o velmi účinnou terapii, která má ovšem i své nevýhody. Pacient musí na terapii docházet do zdravotnického zařízení a ta je mu následně poskytována v rozsahu omezeném kapacitou hyperbarické komory. Účinná metoda léčby chronických ran je tedy k dispozici již dlouho, ale jak zajistit, aby byla pacientům dostupná v neomezené míře?

Lokální kyslíková terapie

Efektivní způsob, jak dostat do chronické rány kyslík, je náš hemoglobinový sprej Granulox. Jeho hlavní účinná látka, hemoglobin, funguje jako transportér molekul kyslíku, které zachytává z okolního vzduchu a dopravuje je přímo do lůžka rány. Zvýšené množství kyslíku znovu nastartuje hojení a rána se začne postupně uzavírat. Výzkumy potvrdily, že v porovnání se standardními léčebnými postupy se při lokální kyslíkové terapie s Granuloxem během 8 až 16 týdnů zahojí až dvojnásobné množství chronických ran. Jedná se tedy o velmi efektivní a spolehlivou metodu při léčbě dlouhodobě se nehojících ran. Více o léčbě s okysličujícím sprejem Granulox se dozvíte v tomto našem článku.

Moderní řešení dlouholetého problému

Chronické rány trápí pacienty i zdravotníky prakticky od nepaměti. Ať už má nehojící se rána jakýkoliv původ, vždy se jedná o dlouhodobý problém, který komplikuje léčbu dalších onemocnění a pacientovi značně znepříjemňuje život. Naštěstí máme dnes k dispozici spoustu špičkových produktů, které představují účinnou formu léčby chronických ran.

Jedná se především o vlhkou terapii, v rámci které se na ráně vytváří prostředí, které je pro hojení optimální a zároveň snižuje riziko infekce. Vlhké prostředí lze na ráně vytvořit za pomocí Granudacyn spreje, Granudacyn gelu a antimikrobiálního krytí, jako je Exufiger Ag+. Kromě chronických ran je vlhká metoda účinná i při léčbě akutních ran včetně popálenin. Lokální kyslíková terapie s hemoglobinovým sprejem Granulox je oproti tomu metodou určenou výhradně k léčbě chronických ran, které se dlouhodobě nehojí. Chronické rány představují vážný zdravotní problém, jehož léčba zdlouhavá a drahá. Za pomocí našich zdravotnických prostředků lze tento problém vyřešit a šetřit tak čas i peníze.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím