Dekubity (proleženiny)

Lokální kyslíková terapie – moderní způsob léčby ran

Léčba chronických ran je náročná na čas i finance a pro pacienty představuje značně bolestivý proces. Nejrůznější studie a výzkumy již mnohokrát prokázaly, že velkým pomocníkem při léčbě chronických ran je kyslík. Až donedávna bylo v rámci tzv. kyslíkové terapie nutné, aby pacient trávil čas ve speciální kyslíkové komoře. S naším inovativním hemoglobinovým sprejem [*Granulox](https://www.osetreniran.cz/produkty/granulox?) může léčbu kyslíkovou terapií postoupit každý a to přímo v pohodlí domova!

Číst

Jak předcházet proleženinám?

Dekubity, neboli proleženiny či prosezeniny, jsou poškození kůže způsobená nejčastěji tlakem kosti v místech s malou vrstvou tukové anebo svalové tkáně. Působením tlaku na kůži se zhoršuje zásobování tkání živinami a kyslíkem, v důsledku čehož dochází k jejich postupnému odumírání a vzniku dekubitů. Ačkoliv se proleženiny tvoří velmi rychle (někdy stačí pouhých několik desítek minut), jejich léčba je v mnoha ohledech náročný a zdlouhavý proces. Dobrou zprávou ovšem je, že existují účinné metody, jak rozvoji dekubitů předejít. Jaké jsou zásady prevence vzniku dekubitů?

Číst

Co jsou to dekubity a jaké mají stupně?

V dnešní době moderních medicínských postupů zůstávají dekubity obávaným problémem pro pacienty i zdravotnický personál. Často vznikají i při dodržování veškerých preventivních postupů. Jejich následná léčba je velmi nákladná, zdlouhavá a především pro pacienty bolestivá a nepříjemná. V nejvážnějších případech mohou být proleženiny dokonce příčinou úmrtí. Co to dekubity vlastně jsou, jak vznikají a jak rozpoznat jejich jednotlivé fáze?

Číst

Jak vznikají dekubity a jak jim předejít?

Vznik a léčba dekubitů, neboli proleženin či prosezenin, je i přes veškerý lékařský pokrok posledních let stále závažným medicínským problémem. Nejenže tento typ ran způsobuje pacientům značné utrpení, ale může je dokonce ohrožovat na životě. O důležitosti boje s dekubity svědčí to, že jsou jedním z osmi kritérií, pomocí kterých se hodnotí kvalita péče v jednotlivých nemocnicích. Kde a proč proleženiny vznikají a jak vypadá prevence jejich výskytu?

Číst

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím