Žilní a tepenný bércový vřed – čím se liší a jak na léčbu?

Bércové vředy jsou chronické onemocnění kůže, které patří k nejbolestivějším ranám vůbec. Negativně dopadá na každodenní život pacientů, protože jeho léčba je velmi náročná a zdlouhavá. Rána se hojí pomalu a neustále hrozí komplikace v podobě infekce či recidivy. Podle příčiny vzniku dělíme bércové vředy na žilní (venózní) a tepenné (arteriální). Jaký je mezi těmito dvěma typy rozdíl a jakou léčbu zvolit?

Co jsou bércové vředy?

Bércový vřed je chronický defekt kůže, který vzniká rozkladem tkáně a jejím odumíráním. Objevuje se na tzv. bérci, tedy na dolních končetinách v oblasti mezi kolenem a kotníkem. Nejčastěji se rozvíjí na vnitřní straně kotníku, může se však vytvořit také mezi prsty na nohou či na nártech. Bércové vředy jsou jedny z nejbolestivějších chronických ran a představují výrazné ohrožení kvality pacientova života. Vyžadují časově i finančně náročnou léčbu a vyloučeno není ani riziko recidivy.

Udává se, že bércové vředy trápí zhruba 1 % populace, přičemž ohroženější jsou starší pacienti. Rizikovým faktorem je především žilní onemocnění, které bývá nejobvyklejší příčinou rozvoje vředu. Přispět ke vzniku vředu však mohou i další onemocnění, jako je cukrovka, roztroušená skleróza, poruchy mízního systému nebo postižení tepen. Rovněž nezdravý životní styl může mít na rozvoji onemocnění svůj podíl, obzvlášť problematické je sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu, obezita nebo kouření.

Některé z rizikových faktorů ovlivnit nelze, i tak je však možné bércovým vředům předcházet. Zejména lidé v pokročilém věku by se měli pečlivě starat o pokožku nohou. Bércové vředy totiž mohou snadno vzniknout i z drobné oděrky. Suchá kůže starších osob bývá křehká a náchylná k poranění, která se mohou snadno vyvinout do chronického stavu. Z toho důvodu je důležité snažit se udržet pokožku nohou vláčnou. Spolehlivým pomocníkem při péči může být hydratační krém * Epaderm Cream, který se rychle vstřebává a podporuje přirozenou odolnost pokožky. Bércový vřed může nicméně vzniknout i bez předchozího poranění kůže.

Podle příčiny vzniku rozlišujeme dva základní typy bércových vředů: žilní a tepenný. Tyto dva druhy se liší nejen příčinou, ale také vzhledem. Pro úspěšnou léčbu je důležité příčinu vzniku vředu správně určit.

Žilní (venózní) vředy

Okolo 60 až 80 % všech bércových vředů má žilní původ. Příčinou je v tomto případě žilní nedostatečnost, při které dochází k poruše svalové pumpy. Krev se tak vrací zpět do žil, místo aby putovala směrem k srdci. Venózní vřed pak vzniká v důsledku hromadění žilní krve v nohách. Přeplněné žíly se rozšiřují a tekutina z nich uniká do podkoží, což způsobuje otok a rezavohnědé zabarvení kůže na bércích. Pokožce schází výživa, a je tak tenčí a náchylnější k poranění, čímž vznikají vhodné podmínky pro vznik bércového vředu.

Žilní vředy bývají mělké, mokvavé a mají nepravidelné okraje. Na místě defektu dochází ke ztrátě ochlupení. Typickými příznaky jsou:

  • pocit napětí v nohách
  • pálení a svědění
  • pocit těžkých a neklidných nohou
  • bolest či křeče, a to zejména v nočních hodinách

Tepenné (arteriální) vředy

Tepenné neboli arteriální vředy jsou méně častým typem bércových vředu. Vznikají jako důsledek zúžení nebo uzávěru tepen, které má původ v onemocnění tepenného systému dolních končetin, jako je ateroskleróza nebo ucpávání cév. Rizikovým faktorem je vysoký krevní tlak, který často trápí seniory.

Na rozdíl od vředů žilního původu jsou arteriální vředy hluboké s výrazným okrajem tvořeným odumřelou tkání. Vyvíjejí se postupně většinou na patě nebo na prstech u nohou. Nejprve se v postižené oblasti objeví černohnědá nekróza, následně vřed se žlutým či mazlavým povlakem. Oba typy vředů jsou velmi bolestivé.

Prevence a léčba bércových vředů

Léčba žilních i tepenných bércových vředů je velmi náročná a stojí pacienty i lékaře mnoho sil. Často se navíc vředy vrací i po úspěšném zahojení, a jde tak o běh na dlouhou trať. Proto je třeba soustředit se zejména na prevenci, aby ke vzniku vředů ideálně vůbec nedošlo. Předcházet žilním onemocněním lze dostatečnou fyzickou aktivitou a zdravou životosprávou.

Pro léčbu bércových vředů je ideální tzv. vlhká terapie, která pomáhá udržet okolí i spodinu rány v optimálních podmínkách, co do vlhkosti i pH. Gelující krytí * Exufiber Ag+ je určené pro vysoce exsudující chronické rány, včetně bércových vředů. Díky rychlému antimikrobiálnímu účinku zvládne bojovat s infekcí v ráně, a zamezit tak komplikacím během léčby.

K úspěšné léčbě obou typů bércových vředů může pomoci také okysličující sprej * Granulox, který zkracuje dobu hojení chronických ran ve srovnání se standardní terapií. Inovativní prostředek s obsahem hemoglobinu funguje na principu difúze. Hemoglobin dopravuje molekuly kyslíku přímo do lůžka rány, kde mohou pozitivně působit na průběh hojení.

*Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím