V květnu jsme oslavili Mezinárodní den zdravotních sester

Mezinárodní den zdravotních sester je organizován Mezinárodní radou sester (ICN - International Council of Nurses), která každoročně stanovuje téma a vydává informační materiály k podpoře tohoto dne. Cílem je zvýšit povědomí o důležité roli sester ve zdravotnickém systému a ocenit jejich přínos k péči o pacienty.

Oslavy tohoto dne mohou zahrnovat různé aktivity, jako jsou vzdělávací akce, semináře, konference, ceremoniály a kampaně na sociálních médiích. Mnoho zdravotnických zařízení a komunit také využívá tuto příležitost k poděkování svým sestrám a zdůraznění významu jejich práce pro zdraví a pohodu společnosti.

Na každém kroku před, během a po operaci jsme ve společnosti Mölnlycke odhodláni podporovat pacienty a personál na operačním sále.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím