První pomoc při popálení a jak postupovat a čemu se vyhnout?

Jedním z nejčastějších a zároveň nejvíce nepříjemných typů poranění jsou bezesporu popáleniny. Mohou vzniknout při přímém kontaktu pokožky s ohněm, elektrickým proudem, horkou vodou či párou. Během popálení dochází k poranění kůže či tkáně. Závažnost zranění se odvíjí od intenzity a doby působení tepla na pokožku, na velikosti postiženého povrchu těla a samozřejmě na zdravotním stavu a věku postižené osoby. Když už k popálení dojde, jak by měla vypadat první pomoc, aby následky byly co nejmenší?

Základ je okamžité chlazení

Nekomplikované povrchové popáleniny (I. a II. stupně) zvládnete ošetřit doma samoléčbou. Ihned po zranění si sundejte prsteny, náramky a hodinky z důvodu možného otoku. Nejdůležitější je začít s první pomocí bezprostředně po popálení, protože jinak se teplo ve tkáni šíří dál a tím se rozsah a hloubka zranění zvětšuje. Postižené místo okamžitě ponořte do studené vody na dobu minimálně 10 minut, ideálně 20 minut. V chlazení pokračujte do té doby, dokud neucítíte úlevu od bolesti. Pokud ošetřujete popáleninu u dítěte, chlaďte kratší dobu (maximálně 2 minuty v kuse). U nejmenších dětí se popáleniny nechladí kvůli riziku podchlazení organismu.

Po důkladném zchlazení popáleniny můžete na ránu a její okolí použít šetrný čisticí gel či roztok, jakým je například *Granudacyn. V případě potřeby krytí rány volte náplast na popáleniny s antimikrobiálním účinkem. *Mepilex Ag je pěnové krytí s obsahem stříbra, které inaktivuje bakterie a plísně v ráně a tím výrazně snižuje riziko infekce.

Nejčastější chyby, kterými zranění jen zhoršíte

Kolem první pomoci při popálení koluje řada mýtů, které ale v dané situaci vůbec nepomohou a naopak ji mohou ještě zhoršit. Kterým postupům byste se tedy měli vyhnout?

Popáleniny vždy chlaďte studenou vodou a nikoliv ledem, který zhoršuje krevní oběh v dané části těla a poškozuje kožní buňky. Vyvarujte se také zaručeného receptu našich babiček, tedy mazání popálenin sádlem, tukem či jakýmkoliv krémem. Tuk totiž přispívá k akumulaci tepla a způsobuje ještě větší bolestivost. V případě rozsáhlého popálení se zčernalou kůží, přiškvařeným oblečením nebo přítomnosti větších nečistot byste se neměli pokoušet ránu vyčistit. Při těchto vážnějších poraněních rozhodně vyhledejte pomoc lékaře. Pokud se vám udělají puchýře, v žádném případě je nestrhávejte ani nepropichujte.

Popáleniny jsou jedny z nejbolestivějších zranění, a tak se vždy snažte dodržovat bezpečnost, aby k nim vůbec nedošlo. Pokud se tak přeci jen stane, dbejte na správné ošetření popálenin a snižte tím riziko dlouhodobých následků a nadměrného utrpení.

Na zvládnutí popálenin a vyrovnání se s tímto úrazem nemusíte být sami. Pro pacienty s těžkými popáleninami je tady pacientská organizace Popálky, která obětavě nabízí pomoc již při hospitalizaci, ale především pomáhá s následnou péčí po propuštění do domácí péče.

*Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím