Vánoce a Silvestr plný rizik: Jak doma správně ošetřit popáleniny?

Popáleninu okamžitě a dostatečně dlouho chlaďte

Ať už popálenina či opařenina vznikne jakkoliv, zpravidla se jedná o velmi bolestivé zranění. O průběhu hojení a celkových následcích přitom rozhodují už první minuty od poranění. Naprosto klíčová je tedy okamžitá první pomoc, jejímž základem je důkladné a dostatečně dlouhé chlazení. Včasným a správným prvotním ošetřením přitom můžete snížit rozsah poškození až o jeden stupeň.

Nekomplikované povrchové popáleniny (I. a II. stupně) zvládnete ošetřit doma samoléčbou. Ihned po zranění si sundejte prsteny, náramky a hodinky z důvodu možného otoku. Nejdůležitější je začít s první pomocí bezprostředně po popálení, protože jinak se teplo ve tkáni šíří dál a tím se rozsah a hloubka zranění zvětšuje. Postižené místo okamžitě ponořte do studené vody na dobu minimálně 10 minut, ideálně 20 minut. V chlazení pokračujte do té doby, dokud neucítíte úlevu od bolesti. Pokud ošetřujete popáleninu u dítěte, chlaďte kratší dobu (maximálně 2 minuty v kuse). U nejmenších dětí se popáleniny nechladí kvůli riziku podchlazení organismu.

Po důkladném zchlazení popáleniny můžete na ránu a její okolí použít šetrný čisticí gel či roztok, jakým je například *Granudacyn. V případě potřeby krytí rány volte náplast na popáleniny s antimikrobiálním účinkem. *Mepilex Ag je pěnové krytí s obsahem stříbra, které inaktivuje bakterie a plísně v ráně a tím snižuje riziko infekce.

Nejčastější chyby a mýty při ošetření popáleniny:

Kolem první pomoci při popálení koluje řada mýtů, které ale v dané situaci vůbec nepomohou a naopak ji mohou ještě zhoršit. Kterým postupům byste se tedy měli vyhnout? Popáleniny vždy chlaďte studenou vodou a nikoliv ledem, který zhoršuje krevní oběh v dané části těla a poškozuje kožní buňky. Vyvarujte se také zaručeného receptu našich babiček, tedy mazání popálenin sádlem, tukem či jakýmkoliv krémem. Tuk totiž přispívá k akumulaci tepla a způsobuje ještě větší bolestivost. V případě rozsáhlého popálení se zčernalou kůží, přiškvařeným oblečením nebo přítomnosti větších nečistot byste se neměli pokoušet ránu vyčistit. Při těchto vážnějších poraněních rozhodně vyhledejte pomoc lékaře. Pokud se vám udělají puchýře, v žádném případě je nestrhávejte ani nepropichujte. Popáleniny jsou jedny z nejbolestivějších zranění, a tak se vždy snažte dodržovat bezpečnost, aby k nim vůbec nedošlo. Pokud se tak přeci jen stane, dbejte na správné ošetření popálenin a snižte tím riziko dlouhodobých následků a nadměrného utrpení.

Různé stupně popálení

Podle závažnosti dělíme popáleniny do 4 stupňů. Obecně platí, že popáleniny prvního a v některých případech druhého stupně zvládnete ošetřit sami doma bez pomoci lékaře. Lékařskou pomoc je potřeba vyhledat při vážnějších popáleninách II. stupně a vždy bezpodmínečně se zraněními odpovídajícími III. a IV. stupni popálení. V tomto článku se tedy budeme věnovat pouze domácí péči o lehčí formy popálenin a opařenin. Při I. stupni popálení dochází pouze k poškození pokožky, která je zarudlá a oteklá. Pokud se objeví i puchýře, je to známkou toho, že rozsah zranění odpovídá již II. stupni. Po vyčištění zranění oplachovým roztokem, jako je například *Granudacyn, je vhodné ránu překrýt vhodným krytím. Takovým může být např. *Mepilex Border Flex, pěnové krytí s tenkou silikonovou vrstvou. Díky ní toto krytí nepřischne do rány, ale naopak vytváří vhodné podmínky pro hojení. Pokud bychom chtěli proces hojení ještě podpořit, můžeme před aplikací krytí popáleninu ještě lehce potřít hojivým gelem *Granudacyn.

Pokud se objeví puchýřky, v žádném případě je nepropichujte ani jinak mechanicky neodstraňujte. Naopak se snažte, aby byl puchýř v klidu a mohly pod ním nerušeně vznikat nové vrstvy pokožky. Velké puchýře, u kterých hrozí jejich stržení, raději propíchněte pomocí vydezinfikované jehly a poté vyčistěte a zalepte krytím.

Pozor na infekci

Popáleniny jsou velmi náchylné k infekcím, které se skrze poškozenou vrstvu kůže snadno dostanou do těla. Infekce v popálenině se přitom může stát opravdu vážnou komplikací léčby a způsobit značné zdravotní problémy. Z toho důvodu je vhodné volit krytí na popáleniny s antimikrobiálním účinkem. Krytí *Mepilex Ag s obsahem stříbra a měkkým silikonem významně snižuje riziko vzniku infekce a je tak ideální volbou pro domácí ošetření popálenin I. a II. stupně.

Stejně jako u jiných druhů poranění kůže, je i v případě léčení popálenin I. a II. stupně důležité dodržovat klidový režim a dát tělu čas na uzdravení. Velká část popálenin vzniká z nepozornosti zpravidla přes vánoční svátky, a tak při jakékoliv manipulaci se zdrojem tepla buďte vždy maximálně opatrní. Významně tak snížíte riziko, že k popálení vůbec dojde.

Vyrovnat se s tímto úrazem je těžké, avšak na něj nemusíte být sami. Pro pacienty s těžkými popáleninami existuje pacientská organizace Popálky, která obětavě nabízí pomoc již při hospitalizaci, ale především pomáhá s následnou péčí po propuštění do domácí péče.

*Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím