Jaké jsou projevy infekce v ráně?

Prakticky každá rána je během procesu hojení kontaminována bakteriemi z okolního prostředí. Každý kontakt rány s mikroorganismy zvyšuje riziko vzniku infekce, ovšem zdaleka ne pokaždé k tomu dojde. Jelikož patří infekce k nejčastějším komplikacím hojení ran a zároveň může v krajních případech vést až k sepsi (selhání organismu), je vhodné její projevy rozpoznat včas. Jaké jsou příznaky infekce v ráně?

Rána – vstupní brána pro infekci

Kůže je největším orgánem lidského těla a zároveň stojí v první linii ochrany organismu před nejrůznějšími vlivy vnějšího prostředí. Povrch kůže není sterilní, i když je pokožka čistá, protože je permanentně osídlen různými druhy mikroorganismů, jako jsou bakterie, kvasinky, roztoči a viry. Všechny tyto mikroorganismy tvoří tzv. kožní mikrobiom, v rámci kterého na 1 cm² kůže žije průměrně milion mikroorganismů z asi 500 různých druhů.

K nejběžnějším poruchám hojení ran patří bezesporu infekce způsobené narušením tkání jedním nebo více druhy mikroorganismů. Na vznik infekce organismus automaticky reaguje aktivací imunitního systému a vyvoláním zánětu, což vede ke zpomalení, nebo dokonce zastavení procesu hojení. Ve většině případů se lidské tělo s infekcí vypořádá samo a zánět zůstane omezen na malou plochu. Některé infekce se ovšem rozvinou v závažný zdravotní problém a pokud nejsou adekvátně léčeny, šíří se dál do těla. V extrémních případech může vést infekce k selhání organismu, a dokonce i smrti pacienta. S ohledem na tyto závažné následky je nutné rozvoj infekce včas zachytit a co nejdříve začít léčit. K tomu je nutné znát příznaky, které vznik infekce signalizují.

Nejčastější příznaky infekce v ráně

  • Vytékání tekutiny – To, že rána během hojení vylučuje určité množství tekutiny neboli exsudátu, je přirozeným důsledkem poškození tkáně a procesu hojení. Vytékající tekutina (krev, plazma) má ránu vyčistit od nečistot a nežádoucích mikroorganismů. V ideální případě by z rány mělo vytékat malé množství čiré tekutiny. Pokud se ovšem objeví hnis, tedy žlutá zapáchající tekutina, je to známkou problému.
  • Stálá nebo stupňující se bolest zranění – Je normální, že rána bolí, ovšem bolest by se rozhodně neměla postupem času stupňovat nebo dosahovat nadměrné intenzity. Dalšími signály zánětu v ráně mohou být cukání v ráně nebo její svědění.
  • Zarudnutí a otok – Mírné a časem ustupující zčervenání rány je opět součástí normálního procesu hojení. Zpozornět byste ovšem měli, pokud je okolí rány nateklé a růžově až červeně zbarvené. Jakmile zpozorujete, že se směrem od rány začnou tvořit červené pruhy směřující k srdci, neodkladně vyhledejte lékaře.
  • Celková slabost – Hojení rány je pro organismus velmi náročný proces, který může být i při bezproblémovém průběhu doprovázen nevolností či slabostí. Malátnost a únava při každodenních činnostech ovšem mohou být symptomem infekce v ráně.
  • Horečka – Také zvýšená tělesná teplota (37–37,5 °C) se dá považovat za běžný projev probíhajícího hojení. Pokud se ovšem hodnoty začnou blížit 38 °C a výš, je nezbytné se zabývat tím, zda nemůže být horečka způsobena zánětem. V tomto směru může být rizikové užívání léků na horečku, které sice mohou teplotu srazit dolů, ovšem infekce se poté může nepozorovaně rozvíjet a šířit dál.

Proti infekci bojujte hned od začátku

Infekce se může rozvinout prakticky u jakékoliv rány, a tak byste neměli podceňovat ani drobnější zranění. Prvním a nejdůležitějším krokem léčby poranění kůže je důkladné vyčištění rány. Nejlépe uděláte, když ránu a její okolí co nejdříve vyčistíte oplachovým sprejem Granudacyn. Ten ránu během 60 sekund zbaví nečistot i bakterií a významně tak sníží riziko vzniku infekce. Nejen děti zajisté potěší, že sprej během aplikace nepálí ani neštípe a zároveň v ráně vytváří optimální pH pro hojení. Pro maximální antimikrobiální efekt by se měl Granudacyn sprej nechat působit po dobu nejméně jedné minuty.

Po důkladném vydezinfikování by měl následovat druhý krok ošetření rány – aplikace krytí. Pro většinu běžných ran je skvělou volbou univerzální krytí Mepilex Border Flex, u kterého oceníte vysokou flexibilitu a vynikající schopnost fixace na místě. Náplast na svém místě vydrží až 7 dní, díky čemuž není proces hojení rány nadměrně narušován výměnou náplasti. Silikonová vrstva Safetac navíc zajistí, že se krytí k ráně nepřilepí, a tak se nemusíte bát bolesti či komplikací při odstraňování náplasti.

Některé typy ran jsou k infekci náchylnější než jiné a právě těm se vyplatí věnovat extra péči. Vysoká náchylnost k zánětu je typická například pro popáleniny, u kterých se toto riziko zvyšuje spolu se stupněm závažnosti zranění. Většina popálenin vzniklých v domácím prostředí dosahuje I. a II. stupně závažnosti a zvládnete je kvalitně ošetřit i sami doma. Krytí Mepilex Ag má díky obsahu stříbra antimikrobiální účinek a tím snižuje biologickou zátěž v ráně. Kromě již zmíněných popálenin lze tímto krytím ošetřit také další typy slabě až středně exsudujících ran, u kterých hrozí zvýšené riziko vzniku infekce.

Vysoce náchylné k infekci jsou například také bércové a diabetické vředy na dolních končetinách. Vzhledem k tomu, že se jedná o středně až silně exsudující rány, je vhodné na ně použít krytí, které antimikrobiální účinek kombinuje se skvělými absorpčními schopnostmi. Takovým krytím je Exufiber Ag+ s patentovanou technologií Hydrolock, která exsudát uzamyká a zároveň likviduje až 99 % patogenů a biofilm. Náplast se tak ani při vysokém množství exsudátu nerozpadá a lze odstranit v jednom kuse, a tak se rána může nerušeně hojit.

Infekce znamená delší i nákladnější léčbu

O tom, zda v ráně vznikne infekce, rozhoduje řada faktorů. Řadu z nich, především ty vnitřní týkající se odolnosti konkrétního pacienta, příliš ovlivnit nelze nebo jen do určité míry. Na vnější faktory související s prostředím už lze působit snáze. V rámci prevence infekce a následného zánětu je vhodné o každou ránu od začátku důkladně pečovat a zároveň být na pozoru před příznaky, které by mohly infekci signalizovat. Známkami infekce je vytékání hnisu z rány, stupňující se bolest, zarudnutí a otok, celková slabost a horečka. Především pokud se objeví únava a horečka, je nezbytné okamžitě vyhledat lékaře, který v boji proti infekci nejčastěji nasadí účinná antibiotika.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím