Technologie Safetac – revoluce v hojení ran

V rámci oboru hojení a léčby ran existuje spousta výzev, jejichž zvládnutí stojí ve středu zájmu mnoha lékařů a dalších expertů. Jedním z těchto problémů je snížení bolestivosti a rizika sekundární poranění při výměně krytí. Odpovědí společnosti Mölnlycke na tuto výzvu je technologie Safetac, která přinesla revoluci v péči o rány.

Převazy jako příčina fyzické i psychické bolesti

Tradiční materiály využívané při krytí ran, jako jsou polštářkové či textilní náplasti a obinadla jsou spojeny s jedním významným problémem. Tyto materiály se totiž často k ráně přilepí, což způsobuje praktické komplikace při výměně krytí a zároveň to zpomaluje proces hojení. Sejmutí krytí, které přischlo k ráně, může být pro pacienta velmi bolestivé a pro lékaře a zdravotníky velmi náročné. Pacienti, kteří se s tímto problémem setkali, pak často trpí traumatem i v psychické rovině a pouhé pomyšlení na další výměnu krytí jim způsobuje úzkost a stres.

Zvýšené riziko komplikací při převazech je typické pro některé druhy ran, jako jsou například popáleniny, dekubity nebo různé typy vředů (diabetické, bércové aj.). Ohroženou skupinou jsou v tomto ohledu také osoby s velmi citlivou pokožkou, jako jsou senioři s náchylnou pergamenovou kůží nebo pacienti se vzácnou nemocí motýlích křídel.

Safetac – revoluce v péči o rány

Snaha ulevit pacientům od bolesti a současně pomoci zdravotníkům v jejich náročné práci stály vždy ve středu naší činnosti. Již před několika desetiletími jsme se proto zaměřili na vývoj technologie, která by pacienty zbavila nadměrného utrpení při převazech. Výsledkem této snahy je revoluční technologie Safetac, která bez nadsázky navždy změnila péči o rány.

Podstatou technologie Safetac je tenká kontaktní vrstva ze silikonu, která ke kůži jemně přilne, aniž by se na ni přilepila. Díky tomu je možné krytí sejmout bez podráždění či poškození kůže, což minimalizuje bolest pacienta. Další výhodou silikonové vrstvy Safetac je, že chrání novou tkáň, která se tak může nerušeně a přirozeně hojit. Kontaktní vrstva po aplikaci utěsní okraje rány, což brání úniku exsudátu a nebezpečí macerace. Krytí s technologií Safetac vydrží na svém místě i několik dní, čímž se snižuje frekvence výměny. A méně spotřebovaného zdravotnického materiálu znamená i nižší výslednou nákladnost léčby.

Hlavní výhody technologie Safetac:

  • minimalizuje riziko poškození kůže při převazu
  • snižuje bolest při výměně krytí
  • chrání kůži před macerací
  • podporuje proces hojení
  • snižuje náklady léčby

Mnohokrát potvrzená účinnost

Výše popsanou funkčnost a výhody technologie Safetac potvrdilo již přes 450 vědeckých závěrů včetně více než 30 randomizovaných kontrolovaných studií. Dalším důkazem toho, že silikonová vrstva Safetac snižuje bolest pacientů je, že se krytí opatřená touto technologií těší mimořádné důvěře lékařů a zdravotnických pracovníků. Kontaktní vrstvou Safetac jsou dnes opatřena naše krytí řad Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® a Mepitac®.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím