Vředy na diabetické noze – jak se projevují a jak je ošetřit?

Syndrom diabetické nohy představuje pro pacienty s cukrovkou vážnou zdravotní komplikaci. Nejzávažnějším projevem tohoto syndromu jsou diabetické vředy, které vznikají na dolních končetinách. Narušená funkce cév a snížená imunita diabetiků způsobují vyšší náchylnost k poranění pokožky a pomalejší hojení ran. Jak se diabetické vředy projevují a jak je správně ošetřit?

Co je to diabetická noha?

Vředy na diabetické noze, někdy také jen tzv. diabetická noha, je vážná zdravotní komplikace, která se může objevit u pacientů s cukrovkou. Syndrom se rozvine asi u 5 % diabetiků, zvýšené riziko výskytu vředů má ale 15–20 % z nich.

Defekty na diabetické noze vznikají v hlubokých tkáních jako následek postižení nervů a cév. Nejzávažnějším projevem tohoto syndromu jsou diabetické vředy, které se objevují na chodidlech nebo na prstech u nohou. Vředy jsou problematické z hlediska zdlouhavého hojení i vysokého rizika infekce, a proto vyžadují velmi náročnou léčbu.

Diabetická noha pacientům s cukrovkou výrazně zhoršuje kvalitu života. Aby byla končetina odlehčená, a rána se tak mohla snáze zahojit, jsou pacienti často nuceni používat k pohybu invalidní vozík nebo berle. V nejhorších případech pak lékaři mohou přistoupit až k amputaci dolní končetiny.

Jak se diabetická noha projevuje?

O syndromu diabetické nohy hovoříme tehdy, objeví-li se na chodidlech diabetiků nějaké kožní defekty. Poškození nemusí mít vždy formu vředu, objevují se také odřeniny, puchýře nebo praskliny, ze kterých se poté diabetický vřed může vyvinout.

Mezi projevy syndromu diabetické nohy patří také pálení nebo bolest chodidel při chůzi, deformity prstu nebo zborcení klenby. Výjimkou není ani zrohovatělá kůže (hyperkeratóza), otlaky, plísně nebo mykózy. Typickým příznakem diabetické nohy je také rozdílná teplota dolních končetin.

Některé projevy diabetické nohy se liší podle jejich příčiny. Při ischemii jsou končetiny chladné a pokožka může modrat nebo fialovět. Neuropatie se zase projevuje nepříjemným mravenčením.

Největší riziko představuje infekce, která může proniknout do těla i skrze drobné vředy. Ty se pak v nejhorších případech mohou prohlubovat až ke kosti a způsobovat odumírání tkání.

Jaké jsou příčiny diabetické nohy?

Za rozvojem syndromu diabetické nohy stojí narušená funkce nervů a cév a snížená imunita pacientů s cukrovkou. Kombinace těchto faktorů způsobuje vyšší riziko poranění a špatné hojení ran. I drobná prasklinka na citlivých chodidlech diabetiků se může rozvinout v nehojící se vřed. Pravidelná péče o pokožku nohou a další preventivní opatření jsou tak pro diabetiky naprostou nutností.

Diabetická noha vzniká buď jako důsledek neuropatie, nebo ischemie. Při neuropatii dochází ke ztrátě citlivosti končetin vlivem narušení nervových vláken. Projevovat se může mravenčením či brněním, ve většině případů je však zprvu bezpříznaková. Pacient při neuropatii necítí teplo, chlad, vibrace ani bolest. Podle toho, o jaký typ neuropatie se jedná, může tento stav vést k otlakům (motorická) nebo vyšší náchylnosti kůže ke vzniku prasklin (vegetativní).

Vředy na diabetické noze může zapříčinit také ischemie, tedy nedostatečné prokrvení končetin, které poškozuje cévy a vlásečnice. Tkáně v takovém případě postrádají kyslík a živiny, které v krvi proudí, což má nepříznivý vliv na proces hojení i citlivost pokožky k poranění. Ischemie se projevuje chladnými končetinami, prořídnutím ochlupení v bérci nebo modráním pokožky.

Mezi rizikové faktory rozvinutí syndromu diabetické nohy se řadí také infekce, kouření nebo otoky dolních končetin (např. z nepadnoucí obuvi).

Jak ošetřit diabetickou nohu?

Pokud pacient při kontrole narazí na jakékoliv narušení pokožky, např. prasklinu nebo počínající vřed, je třeba ranku bezprostředně po nálezu vydezinfikovat a opatřit sterilním krytím. Využít k tomu lze Granudacyn čistící sprej, který ránu rychle zbaví patogenů a nečistot. Hodí se mít po ruce i univerzální krytí Mepilex Border Flex, které se snadno přizpůsobí a udrží na místě. Poranění by však měl co nejdříve vidět lékař, aby mohla být zahájena vhodná lokální léčba.

Při ošetřování vředů na diabetické noze hraje klíčovou roli krytí. Je potřeba zvolit takové krytí, které dokáže odvádět exsudát z rány a vytvářet vlhké prostředí, které napomáhá správnému hojení. Sterilní krytí Exufiber Ag+ má vysokou absorpční a retenční kapacitu, díky čemuž si poradí s nadměrnou tekutinou vytékající z rány a snižuje riziko macerace nebo prosáknutí. Rychlý antimikrobiální účinek likviduje viry, bakterie a plísně, a chrání tak diabetickou nohu před jedním z největších rizik – infekcí.

Chronické rány, jako jsou diabetické vředy, se vyznačují pomalým a komplikovaným hojením. Pro léčbu tohoto typu ran jsme proto vyvinuli okysličující sprej Granulox, který urychluje dobu hojení oproti standardní terapii až o 50 %. Poradí si také s infikovanými ranami. Důležitá je prevence

Diabetici by měli dbát zvýšené péče o dolní končetiny, aby syndromu diabetické nohy předcházeli. Kromě patřičné léčby diabetu je nutné udržovat vláčnou pokožku nohou, pečlivě kontrolovat kůži na dolních končetinách, dodržovat zvýšenou hygienickou péči a především docházet na pravidelné prohlídky k lékaři. V případě jakéhokoliv podezření na vznikající vřed je třeba okamžitě navštívit podiatra.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím