Jaké jsou fáze hojení ran a jak tento proces podpořit?

Hojící se rána prochází několika fázemi, jejichž úspěšným završením je zacelení rány a vznik jizvy. Znalost těchto fází je důležitá pro volbu správného ošetření rány a vyvarování se komplikací. Jaké fáze hojení známe a jak proces zacelování rány podpořit?

Fáze hojení ran

Hojení ran je složitý proces, který začíná poraněním a končí tvorbou jizvy. Každá rána prochází během hojení třemi základními fázemi, které nemusí následovat postupně za sebou a mohou se různě prolínat. Odlišné části rány se tedy mohou ve stejnou chvíli nacházet v jiné fázi hojení.

Fáze hojení rány dělíme na:

  • Zánětlivou (čistící) fázi
  • Granulační fáze
  • Epitelizační fáze

Někdy se uvádí také čtvrtá fáze, exsudativní, pro kterou je charakteristická tvorba exsudátu. Rána se během této 1–6 dní trvající fáze čistí. V tomto stádiu hrozí infekce, a tak je třeba ránu před vnikem patogenů chránit.

Zánětlivá fáze – rána se čistí

První fáze hojení začíná po zastavení krvácení a trvá přibližně tři dny. Nazývá se také čisticí, protože se při ní organismus vypořádává s nečistotami a patogeny v ráně. Cíl je jasný – zabránit infekci. Do rány spěchají zánětlivé buňky, například leukocyty, které umějí rozpoznat cizorodé částice, pohltit je a zničit. Tento proces nazýváme fagocytóza.

Obranná funkce organismu spouští v ráně zánět, který poznáte podle otoku, zarudnutí, bolesti nebo zvýšené tělesné teploty v místě poranění. V ráně může docházet k odumírání buněk a tkání, tedy ke vzniku tzv. nekrózy, skrze kterou se rána snadno infikuje. Proto je třeba nekrózu z rány odstraňovat buď chirurgicky nebo enzymatickou či autolytickou verzí debridementu.

Organismus si s čištěním rány většinou poradí sám. Po vzniku poranění však mohou s likvidací bakterií, virů a plísní pomoci i vhodné dezinfekční přípravky, jako je Granudacyn čisticí sprej, který zároveň podporuje hojení udržováním vlhkého prostředí ve spodině rány. Čištění podpoříte také vhodným krytím, jako je Mepilex Ag pro slabě až středně silně exsudující popáleniny a rány nebo univerzální náplasti Mepilex Border Flex.

Granulační fáze – rána se uzavírá

V druhé fázi hojení dochází k tvorbě nových buněk a obnově cév v místě defektu. Tvoří se síť kolagenních vláken, které podporují pevnost tkání a přispívá k jejich vzájemnému propojování. Vzniká tzv. granulační tkáň, která ránu uzavírá a zakládá následný růst nové pokožky. Jde o pozitivní signál, že se zranění úspěšně zaceluje a hojení probíhá bez komplikací. V tomto stadiu se rána může nacházet tři dny až tři týdny.

Mezi možné komplikace, které mohou nastat v této fázi, patří opět infekce, ale také hypergranulace (nadměrná tvorba tkáně), vysoušení rány nebo macerace. Těmto problémům lze účinně předcházet použitím vhodného krytí, které lůžko rány udrží ve vlhkém prostředí. Zabránit hypergranulaci pomohou krytí s vrstvou silikonu, jako jsou naše krytí s technologií Safetac, například Exufiber Ag nebo Mepilex Transfer Ag.

Epitelizační fáze – rána se zaceluje

V konečné fázi se rána zaceluje. Epitel (nejsvrchnější vrstva buněk pokožky) se dostává skrze granulační tkáně na povrch rány. Nové buňky se tvoří od okrajů rány a směrem k jejímu středu defekt zacelují. Aby buňky mohly v ráně dobře migrovat, potřebují vlhké prostředí. Vysychání rány je proto největším rizikem během tohoto stadia. Třetí fáze může trvat tři týdny, ale i dva roky.

Čas na péči o jizvu

Znalost jednotlivých fází hojení ran nám může pomoci zvolit správnou léčbu a podpořit léčbu organismu vhodnými dezinfekčními přípravky a krytím. Po finální epitelizační fázi se vytvoří jizva, která není ničím jiným než nově vytvořenou tkání, jež ránu zacelila. Také o jizvu je třeba pečovat, aby se nerozvinula do hypertrofie či keloidu, a měla podobu pouze drobného bílé linie. Více o péči o jizvy si můžete přečíst v našem článku.

Vstupujete na stránky, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti.

Kliknutím na tlačítko “Rozumím” potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Rozumím